23 Ocak 2019 00:56
Google Reklamlar
Bal Grntle
 Bal Yazdr
NSAN LNCE NELER OLUYOR? (sonuna kadar okuyun)
@ToLgA
Bedenin lm (Dardan Grnen lm)
lm annda ruh, bu dnyadaki insanlarn iinde yaadklar boyuttan ayrlrken, geride cansz bedenini brakr. Deri deitiren canllar gibi, bu dnyadaki bedenini geride brakr ve asl hayatna doru ilerler.
Ancak geride kalan bedenin karlaacaklar da ibret vericidir. zellikle bu bedene hayattayken gereinden fazla deer verenler iin.
Peki ldkten sonra bu bedenin bana neler geleceini ayrntl olarak dndnz m hi?
Bir gn leceksiniz. Belki hi beklenmedik bir ekilde. Ekmek almak iin bakkala giderken yolda bir araba kazas geireceksiniz. Ya da amansz bir hastalk hayatnza son verecek. Veya bir anda kalbiniz duracak.
Bylece lm tatmaya balayacaksnz.
Bu andan itibaren de, bedeninizle hibir ilikiniz kalmayacak. Hayat boyu "ben" dediiniz ve sahiplendiiniz o beden, sradan bir et paras haline gelecek. lmnzle birlikte bedeninizi baka insanlar tamaya balayacaklar. Etrafta alayanlar, "daha dn buradayd", "da gibi adamd" diyenler olacak. Sonra o bedeni alp evin bir odasna, belki de morga koyacaklar. Orada bir gece bekleyecek. Ertesi gn gmme ilemleri balayacak. Cansz bedeni alp gasilhaneye gtrecekler. Grevli, kaskat kesilmiolan bedeninizi souk suyla ykayacak. Ancak bu aamada lmn izleri de bedende aikar hale gelecek. Morarmalar balayacak.
Daha sonra bedeni beyaz bir bezle, kefenle saracaklar. Sonra da tahta tabuta koyup stne yeil bir rt rtecekler. Cenaze arabas gelecek, tabutu devralacak. Araba mezarla doru ilerlerken, yolda hayat devam edecek. Baz insanlar cenaze geiyor diye sayg gsterecek, ou kendi iine bakacak. Sonra mezarla gelinecek. Tabut, sizi sevenler ya da seviyor gibi grnenler tarafndan ellerde tanacak. Etrafta muhtemelen yine alayanlar, szlananlar olacak. Sonra o kanlmaz yere, mezara gelinecek. stnde sizin isminiz yazl... Bedeni tabuttan karp beyaz kefenle birlikte mezarn iine atacaklar. Ve sonra son iyaplacak. Ellerine krek alanlar, beyaz kefenin iindeki bedenin zerine toprak atmaya balayacaklar. Kefenin azn ap iine de toprak atacaklar. Aznza, burnunuza, boaznza, gzlerinize topraklar dolacak. Topraklar yavayavakefeni rtecek. Biraz sonra ileri bitecek ve gidecekler. Mezarlk her zamanki derin sessizliine brnecek. Gidenler, kendi hayatlarna geri dnecekler, ama gmlen beden iin artk hayatn hibir anlam kalmamolacak. Dnyadaki hibir gzellik, hibir gzel ev, gzel insan, gzel manzara artk o beden iin bir ey ifade etmeyecek. Bedeniniz, hibir dostunuzla artk gremeyecek. Beden iin var olan tek ey, artk yalnzca toprak ve onun iindeki bakteri ve kurtlar olacak.
ldkten Sonra Ne Hale Geleceinizi Hi Dndnz m?
Zaten gmlmenizle birlikte bedeniniz hem iten hem de dtan gelen etkilerle hzl bir paralanma srecine girecek.
Vcutta oksijen kalmayacandan, bir sre sonra mikroplar faaliyete geerek bedene yaylacaklar.
Karnda toplanan gazlar cesedi iirecek ve bu ilik vcudun her tarafna yaylarak, bedeni tannmaz hale getirecek.
Bundan sonra gazn diyaframa yapt basntan dolay azdan ve burundan kanl kpkler gelmeye balayacak.
rme ilerledike kllar, trnaklar, avu ileri ve tabanlar yerlerinden ayrlacaklar.
Bu ddeimeyle beraber, i organlarda da (akcier, kalp ve karacierde) rme balayacak.
En korkun olay ise bu noktada gerekleecek; karn blgesinde toplanan gazlar deriyi zayf noktasndan patlatacaklar ve bedenden tahamml edilmez derecede pis kokular yaylacak. (l insan kokusu, dnyann en iren kokularndandr.)
Bu sre iinde kafadan balamak zere, adaleler de yerlerinden ayrlacak.
Cilt ve yumuak ksmlar tamamen dklecek ve iskelet gzkmeye balayacak.
Beyin tamamen ryecek ve kil grnmn alacak, kemikler balantlarndan ayrlacak ve iskelet dalmaya balayacak...
Bu olay, ceset bir toprak ve kemik yn haline gelene kadar bylece devam edecek.
"Ben" sandnz bedeniniz bylelikle korkun ve iren bir ekilde yok olacak. Geride kalanlar sizden sz ederken, topraktaki tm kurtlar, bcekler ve bakteriler sizin etlerinizi kemirecekler.
Eer bir kaza sonucunda lr de, gmlmezseniz, o zaman ok daha feci bir manzara ortaya kacak. Bedeniniz, scak havada akta kalmbir et gibi, kurtlanacak, birka gn iinde bir kurt yuma haline dnecek. Kurtlar, son et parasn da yiyene kadar iskeletin kvrmlar arasnda dolaacaklar.
Bylece "en gzel bir biimde" yaratlmolan insan hayat, olabilecek en korkun biimde sona erecek.
Peki neden?
nsan vcudunun ldkten sonra bu hale getirilmesi Allah"n dilemesiyledir. Ve bunun ok byk bir hikmeti vardr. nsan, kendisinin aslnda bedenden ibaret olmadn, bedeninin yalnzca kendisine giydirilmigeici bir klf olduunu, bu korkun sonu grerek anlamal, bedenin tesinde bir varl olduunu hissetmelidir. nsan, sadece bedenden ibaret olamayacan, bedenin tesinde onu bir ara olarak kullanan ruhun var olduunu anlamaldr.
Allah kendini "et ve kemikten" ibaret sanan insana, belki de bunun bir aldanolduunu kavratmak iin byle ibret verici bir son hazrlamtr.
nsan, bedeninin lmne bakmal, bu geici dnyada adeta sonsuza kadar kalacakmgibi sahiplendii ve btn arzularna boyun edii bedeninin akbeti hakknda dnmelidir. O beden topran altnda ryecek, kurtlanacak ve iskelete dnecektir.
DNYA HAYATININ GECL
Hi dndnz m?
Neden insan sk sk temizlenmek zorundadr? Neden temizliine, bakmna dikkat etmezse, vcudu, az kokar, cildi ve sa yalanr? Neden terler ve bu terin kokusu son derece ktdr?
nsann aksine, icekler son derece gzel kokulara sahiptirler. Gl ya da karanfil, pis amurlu bir toprakta yetimelerine ramen binlerce yldr son derece gzel kokarlar. Ama insan, biraz dikkat etmediinde kt kokmaya balar ve bunu ancak iyi bir bakmla engelleyebilir.
Neden byle olduunu, insann neden bu ekilde bir eksiklikle yaratldn hi dndnz m? Allah"n neden iekleri gzel kokulu yaparken, insan bedeninin bu ekilde acizliklerle dolu olduunu hi aklnza getirdiniz mi?
nsan yalnzca bu saydmz zelliklerle kalmaz; yorulur, ackr, susar, can acr, midesi bulanr, hastalanr…
nsanlara bunlar doal eylermigibi gelir, ama bu bir aldantr. nsan hibir zaman kt kokmayabilir, hibir zaman baars ekmeyebilir, hibir zaman hasta olmayabilirdi. Tm bu zorluklar, "tesadfen" olumudeil, zel olarak yaratlmlardr. Allah, insan belirli bir ama, belirli bir hikmet dorultusunda bu ekilde yaratmtr.
Bu amalardan biri; insann aciz bir varlk, bir "kul" olduunu anlamasdr. Eksiksiz, mkemmel olmak Allah"n vasfdr, O"nun kulu olan insan ise sonsuz derecede ek******, zayftr ve dolaysyla O"na sonsuz derecede muhtatr. Allah bir ayette, konuyu ok hikmetli bir biimde aklar:
Ey insanlar, siz Allah"a (kar fakir olan) muhtalarsnz; Allah ise, Ganiy (hibir eye ihtiyac olmayan)dr, Hamid (vlmeye layk)tr. Dileyecek olsa, sizi giderir (yok eder) ve yepyeni bir halk getirir. Bu, Allah"a gre g deildir. (Fatr Suresi, 15-17)
nsann sahip olduu kusur ve eksikliklerin baka bir amac ise, bu yurdun geiciliini hatrlatmasdr. nk sz konusu kusur ve eksiklikler, bu dnyadaki bedene mahsusturlar. Ahirette, cennet ehli yeni bir bedenle, eksiksiz ve kusursuz bir ekilde yaratlacaktr. Bu dnyadaki zayf, eksik, kusurlu beden, mminin gerek bedeni deildir, geici bir sre iinde kald bir kalptr.
Bundan dolaydr ki, dnyada kusursuz bir gzellik elde edilemez. Fiziksel ynden en gzel, en ekici, en kusursuz olduunu sandmz bir insan da, dier tm insanlar gibi fiziksel ihtiyalarn gidermekte, terlemekte, kimi zaman az kokmakta, kimi zaman yznde sivilce kmaktadr. Temiz kalabilmek iin srekli ykanmak ve bakm yapmak zorundadr. Kimi insann yz gzeldir, ama fizii o kadar dzgn deildir. Bunun tersi de mmkndr. Kimisinin gz gzel, fakat burnu eri olabilir. Bu zelliklerin sonsuz varyasyonlarn sayabiliriz. Dgrnolarak gerekten kusursuz gibi grnen bir kimsede de hi umulmadk bir hastalk, rahatszlk ya da kusur bulunabilir.
Hereyden nemlisi, en mkemmel grnen insan bile mutlaka yalanr ve lr. Beklenmedik bir anda bir kazayla parampara olabilir. Dnyadaki beden gibi, dnyann bizzat kendisi de eksik, kusurlu, yetersiz ve geicidir. Btn iekler mutlaka solar, en gzel yiyecekler rr, bozulur, kokuur. Tm bunlar bu dnyaya mahsus eksik ve kusurlardr. Bizlere tannan ksa dnya hayat da, tadmz beden de Allah"n ok ksa bir sre iin verdii geici emanetlerdir. Sonsuz bir yaant ve mkemmel bir yaratlise yalnzca ahirete mahsustur. Rabbimiz bir ayetinde yle buyurur:
Size verilen herhangi bir ey, dnya hayatnn meta (ksa sreli faydalanmas)dr. Allah Katnda olan ise, daha hayrl ve daha sreklidir. (Bu da) iman edip Rablerine tevekkl edenler iindir. (ura Suresi, 36)
Bir baka ayette, dnyann gerek mahiyeti yle anlatlr:
Bilin ki, dnya hayat ancak bir oyun, "(elence trnden) tutkulu bir oyalama", bir ss, kendi aranzda bir vnme (sresi ve konusu), mal ve ocuklarda bir "oalma-tutkusu"dur. Bir yamur rnei gibi; onun bitirdii ekin ekicilerin (veya kafirlerin) houna gitmitir, sonra kuruyuverir, bir de bakarsn ki sapsar kesilmi, sonra o, bir er-p oluvermitir. Ahirette ise iddetli bir azap; Allah"tan bir mafiret ve bir honutluk (rza) vardr. Dnya hayat, aldanolan bir metadan baka bir ey deildir. (Hadid Suresi, 20)
Ksaca bu dnyada Allah sonsuz kudret ve bilgisinin bir gstergesi olarak birok gzellik, sanat ve harikalk ile ok eitli kusur ve eksiklikleri de ayn anda yaratmaktadr. Mkemmellik ve kalclk bu dnyann kanununa aykrdr. Gelien teknoloji de dahil olmak zere, insan aklnn dnebilecei hibir ey Allah"n bu kanununu deitiremeyecektir. Bylece insanlar bir yandan ahireti zleyip ona kavumak iin abalamal ve Allah"a gereken kr ve takdiri gstermelidirler. Bir yandan da bunlarn gerek yerinin bu geici dnya deil, eksik ve kusurlardan arndrlmve mminler iin hazrlanmebedi cennet hayat olduunu anlamaldrlar. Kuran"da, bu gerek ok ak bir biimde bildirilir:
Hayr, siz dnya hayatn seip stn tutuyorsunuz. Ahiret ise daha hayrl ve daha sreklidir. (A"la Suresi, 16-17)
Bir baka ayette ise, "gerekten ahiret yurdu ise, asl hayat odur" (Ankebut Suresi, 64) denir. "Asl hayat"mz olan ahiret ile geici bir yurt olan dnya arasnda, perde kadar ince bir snr vardr. lm, ite bu perdeyi kaldrr. lmle birlikte bu dnya ve bedenle olan iliki kesilecek, yepyeni bir yaratlla sonsuz hayata balang yaplacaktr.
lmle birlikte balayacak olan hayat gerek hayattr. Eksiklik, kusur, geicilik dnyaya ait kanunlardr. Gerek kanunlar; kusursuzluk, lmszlk, mkemmellik zerine kuruludur. Bir baka deyile, normal olan, bir iein hi solmamas, bir insann hi kirlenmemesi, hi yalanmamas, bir meyvenin hi rmemesidir. Asl kanunlar, insann her istediinin annda gereklemesini, insann hibir ac ve hastalk yaamamasn, hibir zaman memesini, ya da terlememesini gerektirir. Ancak asl kanunlar, asl hayatta; geici kanunlar da geici olan bu dnya hayatndadr.
Asl kanunlarn yurdu, yani ahiret ise ok yakndr. Allah diledii an insann buradaki yaamna son verip, onu ahirete geirebilir. Bu gei, bir gz ap-kapamas kadar abuk gerekleecektir. Ryadan uyanmak gibi... lmle birlikte sona erecek olan dnyann, ahirete gre ne denli ksa olduu Kuran"da yle anlatlr:
Dedi ki: "Yl says olarak yeryznde ne kadar kaldnz?" Dediler ki: "Bir gn ya da bir gnn biraz kadar kaldk, sayanlara sor." Dedi ki: "Yalnzca az (bir zaman) kaldnz, gerekten bir bilseydiniz," "Bizim, sizi bobir ama uruna yarattmz ve gerekten Bize dndrlp getirilmeyeceinizi mi sanmtnz?" (Mminun Suresi, 112-115)
lmle birlikte rya sona ermive gerek yaam balamtr. Yeryznde "bir gn ya da bir gnn biraz kadar", hatta "bir gz arpmas" kadar kalmolan insan, yaptklarnn hesabn vermek zere Allah"n huzuruna kar. Eer dnyada iken lm aklnda tutmu, Allah"a kavuacann bilincinde olmuise, kurtulmay umacaktr. Kuran"da "kitab sa eline verilen" bu kurtulmularn yle diyecei haber verilir:
"... Aln kitabm okuyun. nk ben, gerekten hesabma kavuacam sanm(anlam)tm." (Hakka Suresi, 19-20)
www.sebokolik.net
 
sebokolik.net
Atlanlacak Forum:
Saya
4,823,080 Tekil Ziyareti