23 Ocak 2019 01:05
Google Reklamlar
Bal Grntle
 Bal Yazdr
Hazret-i Mehdi gelecektir
@Cemal
Sual: Mehdi hurafedir diyenler oluyor. Nasl cevap verilebilir?
CEVAP
bni Hacer-i Mekki, (Alamat-i Mehdi), imam- Syuti, (El-brhan) ve imam- arani (Muhtasar- Tezkire-i Kurtubi) kitabnda iki yze yakn, Hazret-i Mehdi’nin alameti bildirilmektedir. Hazret-i Mehdi iin hurafe demek, ilme ihanettir, kyamet alametidir. Bu konudaki hadis-i eriflerden birka yledir:

(Kyamet kopmadan nce, Allah tel, benim evladmdan birini yaratr ki, ismi benim ismim gibi, babasnn ismi, benim babamn ismi gibi olur. Ondan nce dnya zulmle dolu iken, onun zamannda adaletle dolar.) [Tirmizi, .Asakir]

(Mehdi’nin ba hizasnda bir bulut olacak, buluttan bir melek, “Bu Mehdidir, szn dinleyin” diyecektir.) [Ebu Nuaym]

(Ehl-i beytimden bir zat yeryzne hkim olmadka kyamet kopmaz. Onun aln aktr, kemer burunludur. Yeryz zulmle dolu iken, o, dnyay adaletle doldurur. daresi yedi yl srer.) [Mslim]

(Eshab- Kehf, Mehdi’nin yardmclar olacak ve sa bunun zamannda gkten inecek ve Deccal ile harb ederken, Mehdi, onunla beraber olacaktr.) [.Syuti]

(Yeryzne drt kii malik oldu. kisi mmin Zlkarneyn ile Sleyman idi. kisi kfir, Nemrud ile Buhtunnasar idi. Beinci olarak, benim evladmdan biri yeryzne malik olacaktr.) [.Syuti]

(Horasan tarafndan gelen siyah sancakllara katln. Onlarn iinde Allah'n halifesi Mehdi vardr.) [Hakim, .Ahmed, Deylemi]

(Nasl helak olur bir mmet ki, banda ben, sonunda Meryem olu sa ve ortasnda da ehl-i beytimden Mehdi vardr.) [Hkim, .Asakir]

(arktan kan bir grup, Mehdi’ye yardm ederler.) [bni Mace, Taberani]

(Mehdi knca, Allah tel ona rahmetini indirir.) [.Ahmed, Hakim]

(Mehdi bendendir, yeryzn hak ve adaletle doldurur.) [Ebu Davud]

(Dnyay kfr kaplamadka Mehdi gelmez.) [Mekt.Rabbani 2/68]

(Mehdi gelince, bir bereket olacak, mmetim rahat edecektir.) [bni Ebi eybe]

(Mehdi bizdendir. Allah tel onu bir gecede olgunlatrr.) [bni Mace, .Ahmed]

(Deccal’n veya Mehdi’nin geleceine inanmayan kfir olur.) [Favaid-il Ehbar - erh’is-Siyer]

(Mehdi, Kureyten ve ehl-i beytimdendir.) [.Ahmed, Baverdi]

(Mehdi benim soyumdandr.) [bni Mace]

(Mehdi evlad Fatma’dandr.) [Ebu Davud, Hakim]

(Mehdi, amcam Abbas’n soyundandr.) [.Asakir, Dare Kutni]

(Ya Abbas, senin soyundan bir gen dnyay adaletle doldurur, sa ile namaz klar.) [Hatib, bni Asakir, Dare Kutni]

[Burada tenakuz [eliki] yoktur. Abdlkadir-i Geylani hazretleri anne tarafndan seyyid, baba tarafndan erif idi. Hazret-i Mehdi de, Hazret-i Fatma’nn soyundan bir gen, Hazret-i Abbas’n soyundan biri ile evlenince, her iki soydan da gelmi olur.]

Hazret-i Ali, olu Hasan gsterip, "Bu olumun neslinden biri kacak, dnyay adaletle dolduracaktr" buyurdu. (Ebu Davud)

Ktb-i sitteden Buhari, Mslim, Ebu Davud, bni Mace, Tirmizi ve dier hadis limlerinin bildirdikleri bu hadis-i erifleri ve Ehl-i snnet limlerinin aklamalarn akl ve iman sahibi hi kimse inkr edemez. Tevil etmek de dinimize aykrdr. Herkes dinin hkmlerini tevil etmeye kalkarsa ortada din diye bir ey kalmaz.

mam- a’zam hazretleri buyuruyor ki:
(Yecc ve Mecc'n ortaya kmas, gnein batdan domas, Hazret-i sa'nn gkten inmesi, Deccal’n ve dier kyamet alametlerinin hepsi aynen hadis-i erifte bildirildii gibi, [tevilsiz olarak] zaman gelince gerekleeceine inanrz.) [Fkh ekber]

Hazret-i Mehdi gelince
Sual: Tam lmihal’deki, (Hazret-i Mehdi, ahir zamanda dnyaya gelecektir. sa aleyhisselamla buluacak, mezhepleri kaldracak, yalnz onun mezhebi kalacaktr) ifadesinden kast nedir?
CEVAP
Hazret-i Mehdi geldiinde, hak mezheplerin hkm unutulmu olacak, bid'at mezhepleri ortal kaplayacak, ortada hak bir mezhep kalmayacaktr. Yani mezheplerin doru bilgileri kalmayacak, sadece isimleri kalp, din dmanlar veya sapklar tarafndan bu isimler suistimal edilecektir.

Hazret-i Mehdi, ictihad edecek, ictihad Hanefi mezhebine uygun olacaktr. Zaten sa aleyhisselamn Hristiyanl yasak ettii gibi, Hazret-i Mehdi de dier bozuk frkalar, bozuk mezhepleri yasak edecektir. Bozuk mezhepleri kaldraca iin mezhepleri kaldracak ifadesi kullanlmtr.
 
Atlanlacak Forum:
Saya
4,823,097 Tekil Ziyareti