23 Ocak 2019 01:19
Google Reklamlar
Bal Grntle
 Bal Yazdr
Kyamet alametlerinin tevili
@Cemal
Sual: Baz kimseler, hadislerle bildirilen, gnein batdan domasn, Dabbe-tl-arz denilen hayvann, kp elindeki mhrle bu Mslman, bu kfir diye mhrlemesini, Hazret-i Mehdinin, Hazret-i sa’nn ve Deccal’n gelmesini tevil ediyorlar. (Bu kadar ak eyler, harikulade haller, imtihana mnafidir. O zaman herkes Mslman olur) diyorlar. Hibir slam limi, kyametin byk alametlerini byle tevil etmediine gre, bunlarn tevilleri yersiz deil midir?
CEVAP
Elbette yersizdir. Mucize ve keramet, harikulade bir haldir. Peygamber efendimizin bin kadar mucizesi grlmtr. Ama yine de, Ebu cehil gibiler inanmamtr. sa aleyhisselamn da, birok mucizesi olmutur. Krleri iyi etmesi, lleri diriltmesi gibi mucizeleri grld halde, 12 kiiden baka, iman eden olmamtr. Bu 12 kii de, mucize grdkleri iin deil, Peygamber olduuna inandklar iin, iman etmilerdir.

Evliya-i kiramdan da, binlerce kerametler zuhur etmitir. Bunlar gren gayrimslimlerden, iman etmeyen oktur.

Demek ki, mucize ve keramet gibi olaylar, imtihan bozmuyor. stelik bunlar olunca iman edin denmiyor ki, aksine imtihan mddetinin bittiini, bundan sonra imann kabul edilmeyecei bildiriliyor. Zaten, iman etseler de, imanlar kabul edilmeyecektir. Yani bunlar tevil etmek ok yersizdir. mtihan bittikten sonra, doru cevaplar aklamak niye imtihana aykr olsun ki?

Kur’an- kerimde mealen buyuruluyor ki:

(Rabbinin baz yetleri [alametleri] geldii gn, nce iman etmemi veya imannda hayr kazanmam olana, [o gnk] iman fayda vermez.) [Enam 158]

yet-i kerimede bildirilen alametlerden n, Peygamber efendimiz yle aklyor:

(Gne batdan domadka, Kyamet kopmaz. O zaman herkes iman ederse de iman fayda vermez.) [Buhari, Mslim]

(u ey ortaya knca, iman etmemi veya imanndan hayr kazanmam olana, iman fayda vermez: Gnein batdan domas, Deccal ve Dabbet-l-arz.) [Tirmizi]

Tevil edenlerin maksad, gnein batdan domas, Deccal’n ve Dabbe’nin kmas deildir. Maksat, Hazret-i Mehdinin ve Hazret-i sa’nn gelmesini inkr etmektir.

Yanl teviller
Sual: Kyametin byk alametlerinden olan gnein batdan domasn, slamiyet’in batdan yaylaca, Dabbet-l-arzn ise, Aids hastalnn virs olduu eklinde tevil caiz midir?
CEVAP
Kur’an- kerimde mealen buyuruluyor ki:
(Rabbinin baz yetleri [alametleri] geldii gn, nce iman etmemi veya imannda hayr kazanmam olana, [o gnk] iman fayda vermez.) [Enam 158]

Bir hadis-i erifte, baz alametlerden yle aklanmaktadr:
(u ey ortaya knca, iman etmemi veya imanndan hayr kazanmam olana, iman fayda vermez: Gnein batdan domas, Deccal ve Dabbet-l-arz.) [Tirmizi]

Yine hadis-i erifte buyuruldu ki:
(u alametler kmadan kyamet kopmaz: Gne batdan doar, yer batar, sa iner, Duman, Dabbet-l-arz, Deccal, Yecc Mecc ve Aden’den bir ate kar.) [Mslim]

Konumuzla ilgili bir hadis-i erifin meali yle:
(Gne batdan domadka, Kyamet kopmaz. O zaman herkes iman ederse de fayda vermez.) [Buhari, Mslim]

Avrupa Mslman olunca, iman fayda vermez mi? Gnein batdan domas aklen de, ilmen de mmkndr. Tevile ihtiya yoktur. Allah tel, dnyay imdiki yrngesinden karr. Baka yrngeye girer. Dn deiince, gne batdan domu olarak grlr.

Aids hastalna da, Kur'an- kerimde bildirilen hayvan olduunu sylemek yanltr. Dabbet-l-arzn, ayn zamanda konuan bir hayvan olduu yet-i kerimede bildirilmektedir:
(O sz balarna geldii zaman, [Kyamet alametleri zuhur edince], onlara yerden bir hayvan karrz, bu hayvan, onlara, insanlarn yetlerimize kesin bir iman etmemi olduklarn syler.) [Neml 82, Tefsir-i Kurtubi]

Bu hayvann konumas aklen de caizdir; nk Allah tel hayvana konuma sfat vermeye kadirdir. (Sevab-l kelam fi akaid-il slam)

Dabbet-l-arz hakknda birok hadis-i erif vardr. (Feraid-l fevaid), (Muhtasar- Tezkire-i Kurtubi), (Megaribz zaman) ve (El kavll muhtasar fi alamatil Mehdil muntazar) isimli kitaplardaki hadis-i eriflerden birka yle:

(Dabbet-l arzn deve aya gibi drt aya ve ku gibi kanatlar vardr. Ba kz bana, kula fil kulana, kuyruu ise, ko kuyruuna benzer.)

(Dabbet-l arz, asa-i Musa ile mmine dokunur, alnna “Cennetlik” yazlr, yz nurlanr. Kfire, mhr Sleyman vurur, “Cehennemlik” yazlr, yz simsiyah olur.)

(nsanlar, bu hayvandan kaarlar. Kimi ondan korkarak namaza durur. Hayvan bunun yanna gelir, “Ey kii imdi mi namaz klyorsun” diyerek yzn damgalar. Bylece mminler kfirlerden ayrt edilerek tannr.)

Gnein batdan domas
Sual: Hadis-i erifte bildirilen kyametin byk alametlerinden birisi de Gnein Bat’dan domasdr. O zaman tevbe kaps da kapanyor. Bugn bilim adamlarna gre Gne’in batdan doabilmesi iin dnyann bir an iin durmas, sonra da ters ynde dnmeye balamas gerekiyor ve bu da fiziken imknsz bir olay. Buna gre Gnein Bat’dan domas, Bat'da bulunan Avrupa’nn Mslman olmas demek deil midir?
CEVAP
Kesinlikle deildir. Allah iin imknsz diye bir ey olur mu? Bunu yapacak olan Allah teldr. Allah yapamaz denir mi hi? Allah tel, dnyay imdiki yrngesinden karp baka yrngeye sokamaz m? Dn deiince, Gne batdan domu olarak grlr.

Peygamber efendimiz, o hadis-i erifi Arabistan’da sylemitir. Arabistan’a gre, Bat, Avrupa deildir, Afrika’dr. Afrika Mslman olacak dense, biraz daha az yanl olur. Trkiye’ye gre Avrupa Bat’dadr. Asya’ya gre de Trkiye Bat’dadr. Her lkenin batsnda baka bir lke vardr. Bat’nn Mslman olmas demek, btn dnyann Mslman olmas demektir; nk batda olmayan tek lke yoktur. Dnya yuvarlaktr. Bu tevilin ne kadar mantksz olduu meydanda deil mi?

Hadis-i erifte, (Gne Bat’dan dounca tevbe kaps kapanr, iman edenin iman fayda vermez) buyuruluyor. imdi, yukardaki sama tevile gre, Afrika veya Avrupa yahut btn dnya Mslman olunca, tevbe kaps niye kapansn ki? Tevbe kaps kapal, iman edene iman fayda vermiyor, bunlar nasl Mslman olacak? yle ya tekine tevil bulan buna da bir kulp takar. Peygamber efendimizin hadisleri bulmaca bilmece gibi deildir. Mteabih olanlar hari, hepsi anlatld gibidir, (Ben elma dersem, sen muz anla) cinsinden deildir.
 
Atlanlacak Forum:
Saya
4,823,122 Tekil Ziyareti