23 Ocak 2019 01:57
Google Reklamlar
Bal Grntle
 Bal Yazdr
Nazar boncuu irk mi?
@Cemal
Sual: Nazar boncuu takmak ve Allah’tan bakasna itaat etmek irk midir?
CEVAP
Nazar boncuu takan herkese mrik demek ok yanltr. Boncuun yaratc bir kuvvete sahip olduuna inanmak irktir. Fakat hangi Mslman, bir boncuun yaratc gc olduuna inanr? Hadis-i erifte, (Temime ve tivele irktir) buyuruluyor. Manasz eyleri veya kfre sebep olan rukyeyi okumaya Efsun denir. Efsunu veya nazar bizzat nlediine inanlan nazarlk denilen eyleri, zerinde tamaya Temime denir. irinlik muskas denilen rukyelere Tivele denir. Rukye, okuyup flemek veya zerinde tamak demektir. Rukye, yet-i kerime ve hadis-i erifle bildirilen dualarla yaplrsa buna Taviz denir. Taviz ise caizdir. Hadis-i erifte, (lalarn en iyisi Kur'an- kerimdir) buyuruldu (bni Mace)

Bid'at ehli, yetlerle yaplan ve taviz denilen rukyeleri tamaya bile irk diyorlar. Ellerinde bir irk amuru, rastgele atyorlar.

bni bidin hazretleri buyuruyor ki:
Nazar dememek iin tarlaya kemik, korkuluk, hayvan kafas koymak caizdir. Bir kadn tarladaki mahsule nazar dememesi iin ne yapacan sorunca, Resulullah (Tarlaya hayvan kafas as) buyurur. Bakan, nce bunu grp tarladaki mahsul sonra grr. (Redd-l-muhtar c.5, s.232 ve 275)

Redd-l-muhtar’daki bu yazdan, nazardan korunmak iin korkuluk, hayvan kafas, nazar boncuu ve benzeri eylerin temime olmayaca, caiz olaca pek aktr. Bizzat nazar boncuu veya hayvan kafas nazar nlemez. Nazar nleyen Allah teldr. Bakan kimse nce bunlar grnce, gzlerinden kan zararl ualar bunlara isabet eder. Nazarn gerek olduu yet-i kerime ile sabittir. Hadis-i erifte de (Nazar haktr) buyuruldu. (Mslim)

(Allah’tan bakasna itaat etmek irktir) sz de ok yanltr. nk Kur'an- kerimde, Allah ve Resulne ve llemre de itaat edilmesi emrediliyor. limlere, ana-babaya itaat da dinimizin emridir. Bunlara itaat da Allah’a itaat olur. (Hadika)
 
Atlanlacak Forum:
Saya
4,823,196 Tekil Ziyareti