19 Ocak 2019 08:42
Google Reklamlar
Bal Grntle
 Bal Yazdr
mann alameti
@Cemal
Sual: nsan, kendisinin mmin olduunu bilebilir mi? mann alameti nedir?
CEVAP
man, Ament'de bildirilen alt esasa inanmaktr. Hadis-i erifte buyuruluyor ki:
(man; Allah’a, meleklere, kitaplara, peygamberlere, ahiret gnne, [yani Kyamete, Cennete, Cehenneme, hesaba, mizana], kadere, hayrn ve errin Allah’tan olduuna, lme, ldkten sonra dirilmeye, inanmaktr. Allah’tan baka ilah olmadna ve benim Onun kulu ve resul olduuma ehadet etmektir.) [Buhari, Mslim, Nesai] (Bunlar kalb ile tasdik etmek de arttr.)

mann kuvvetli olmasnn alametleri oktur. Bu husustaki hadis-i eriflerden birka yledir:

(yilik edince sevinen, gnah ileyince zlen imanldr.) [Taberani]

(man en kuvvetli mmin, gzel ahlakl olandr. Yanna herkes kolayca yaklar, geleni gideni ok olur. Herkesle iyi geinir. evresi ile iyi geinemeyen de hayr yoktur.) [Taberani]

(Nerede olursa olsun, Allah tely unutmayann iman kuvvetlidir.) [Beyheki]

(Allah ve Resuln her eyden ok seven, sevdiini yalnz Allah rzas iin seven ve atee dmekten ok, kfre dmekten korkan imann tadn bulur.) [Buhari]

(Birbirinizi sevmedike, iman etmi olmazsnz.) [Taberani]

(Hay imandandr.) [Buhari]

(Temizlik imann yarsdr.) [Mslim]

(Ahde vefa [sznde durmak] imandandr.) [Hkim]

(Kendi aleyhine de olsa dil davranmak imandandr.) [Bezzar]

(Musibete sabretmek imandandr.) [Bezzar]

(Kalbinde iman olan kimse, Allah tely sever.) [Deylemi]

(man plaktr. Elbisesi takva, ss haydr, sermayesi fkh, meyvesi ise ameldir.) [Deylemi]

(man yetmi ksur ubedir. En stn “La ilahe illallah”, en aas da, yolda sknt veren bir eyi kaldrmaktr. Haya da imandan bir ubedir.) [Tirmizi]

(man, namaz demektir. Namaz itina ile, vaktine, snnetine [ve dier artlarna] riayet ederek klan mmindir.) [. Neccar]

(mandan olan ey: Darlkta infak etmek [Hayra harcamak], rastlad Mslmana selam vermek ve kendi aleyhine de olsa adaletli davranmak.) [Nesai]

(u kimsenin iman kuvvetlidir: Allah iin yapt ilerde tannmaktan hi korkmaz, gsteriten uzak amel iler, iki iten biri ahirete, dieri de dnyaya faydal olsa, ahirete faydal olan tercih eder.) [Deylemi]

(Ktleyen, lanet eden, fuhu konuan ve haysz olan mmin-i kmil deildir.) [Buhari]

(Beni evladndan, ana-babasndan ve btn insanlardan daha fazla sevmeyen, iman etmi olmaz.) [Buhari]

(Kendi istediini insanlar iin de istemeyen, imana kavuamaz.) [Ebu Ya'la]

st ksmdaki hadis-i eriflere baknca temiz olan herkes imanl olur gibi yanl anlalr. Hlbuki bir kfir de temiz olabilir. Bir kfir de hayl olabilir. Bir kfir de adaletli davranabilir. Bir kfir de ssten kaabilir. Hadisleri limlerin aklamalar ile okumak gerekir. Biz okursak yanl anlarz.

Gnah iin de durum ayndr. Gnah ileyene kfir denmez. (Sz tayan Cennete girmez) hadisinden maksat, gnahnn cezasn ekmeden yahut affa, efaate kavumadan giremez demektir. (Gybet eden Cehennemlik) hadisinden maksat, sevaplar gnahlarndan az olursa, gybet Cehenneme gtrr demektir.

(Kalbinde zerre kadar kibir olan, Cennete giremez) hadisinden maksat, gnahnn cezasn ekmeden yahut affa, efaate kavumadan Cennete giremez demektir.

Yine hadis-i erifte, mminin her gnah yapabilecei, eyi yapamayaca, bunlardan birinin de yalan olduu bildirilmitir. Hadis-i eriften zahire gre, yalan syleyenin mmin olmad anlalr. Kmil mmin deil demektir. Ayrca yalann mnafklk alameti olduu bildirilmitir. Yalan syleyen mnafk deildir, fakat mnafklk alametinden birini ilemi olur.

Bir zat, (Ya Resulallah, ana-baba, evladna zulmetse de rzalarn almayan Cehenneme girer mi) diye sorunca, cevaben 3 defa (Evet zulmetseler de rzalarn almayan Cehenneme girer) buyurdu. Sanki buradan ana babasnn rzasn almayan kfir gibi anlalyor. Hlbuki yle deildir. Gnahlarnn cezasn ekmeden Cennete giremez demektir.

(Cimri, Cennete girmez), (Cimrilik kfrdr) gibi hadis-i erifleri aklamas ile birlikte okumaldr.
Aklamasz okunursa yanl anlamaya sebep olur. Cimrilik her ne kadar kt ahlaktan ise de, imanszlk deildir. (Cimri, gnahnn cezasn ekmedike Cennete giremez) demektir. Hatta sevab gnahndan ok gelirse, Cehenneme girmeden de Cennete gider. Affa ve efaate urayarak da Cennete gidebilir.

Doru imann alameti
mam- Rabbani hazretleri buyuruyor ki:
Doru imann alameti, kfirleri dman bilip, onlara mahsus olan ve kfirlik alameti olan eyleri yapmamaktr; nk slam ile kfr, birbirinin aksidir. Bunlardan birisine kymet vermek, dierine hakaret ve ktlemek olur. Allah’n dmanlarn sevmek ve onlarla kaynamak, insan Allah’a dman olmaya srkler. Bir kii, kendini Mslman zanneder. Kelime-i tevhidi syler, inanyorum der. Namaz klar ve ibadet yapar. Hlbuki bilmez ki, Allah’n dostlarn sevmemek veya Allah’n dmanlarn sevmek onun imann yok eder. (1/163)

yet-i kerimelerde mealen buyuruluyor ki:

(Allah’a ve kyamet gnne iman edenler; babalar, kardeleri ve akrabas olsa da, Allah’n ve Resulnn dmanlarn sevmez.) [Mcadele 22]

(Ey iman edenler, bana ve size dman olanlar dost edinmeyin, sevmeyin!) [Mmtehine 1]

Hadis-i eriflerde de buyuruldu ki:

( ey imann lezzetini artrr: Allah ve Resuln her eyden ok sevmek, kendisini sevmeyen mslman Allah rzas iin sevmek ve Allah’n dmanlarn sevmemek.) [Taberani]

(mann en salam temeli ve en kuvvetli alameti, hubb-i fillah, bud-i fillahtr.) [Ebu Davud] (Buz, sevmemek, dmanlk demektir. Bud-i fillah, Allah iin sevmemek, Allah iin dmanlk etmek demektir. Zdd olan Hubb-i fillah, Allah iin sevmek, Allah iin dost olmak demektir.)

(Allah’n dmanlarn dman bilmeyen, hakiki iman etmi olmaz.) [. Ahmed]

(Allah’n dostunu seven, dmann dman bilenin iman kmil olur.) [Ebu Davud]

mann alameti
Sual: ok gnah iliyor, piman oluyorum. Kendi kendime acaba ben imansz mym diyorum. manl olduumu gsteren net bir l yok mu?
CEVAP
Namaz klmak, kiinin imanl olduunun kesin alametidir. u hadis-i erif de, iman iin bir ldr: (yilik edince sevinen, gnah ileyince zlen gerek mmindir.) [Tirmizi, Hkim]

Daha sonra, iledii gnaha zlmek de, iman alametidir.
 
Atlanlacak Forum:
Saya
4,821,342 Tekil Ziyareti