19 Ocak 2019 07:51
Google Reklamlar
Bal Grntle
 Bal Yazdr
mann ksmlar
@Cemal
Sual: man ka ksmdr?
CEVAP
man, bir btn olduu halde kuvvet ynyle ksmdr:
1- Dinin hkmlerini bilmeyen, ana-babasndan grd gibi ibadet eden, inanan kimsenin imanna taklidi iman denir. Byle kimsenin imannn gitmesinden korkulur.

2- Dinin hkmlerini yani farz, vacip, snnet, mstehap, mubah, haram, mekruh ve mfsidi ilmihalden renip amel eden kimselerin imanna, istidlli iman yani delil ile anlayarak bilmek denir. Byle kimselerin iman kuvvetlidir.

3- Ariflerin imandr. Herkes dinsiz olsa, onun kalbine asla phe gelmez. Onun iman peygamber iman gibidir. Buna hakiki iman denir.

Peygamber efendimizin bildirdii iman, acaba doru mu diye tahkik edilmez, yani aratrlmaz. man, Muhammed aleyhisselamn, peygamber olarak bildirdii eyleri, tahkik etmeden, akla, tecrbeye ve felsefeye danmakszn, tasdik ve itikad etmektir, inanmaktr. Akla uygun olduu iin tasdik ederse, akl tasdik etmi olur, resul tasdik etmi olmaz. Veya, resul ve akl birlikte tasdik etmi olur ki, o zaman peygambere itimat tam olmaz. timat tam olmaynca, iman olmaz. nk, iman paralanamaz.

Peygamberlik makam, akln stndedir. Peygamberin szlerini, akla uydurmaya almak, Peygamberlie inanmamak, gvenmemek olur. Ahiret ilerinde, iman esaslarnda Peygambere, akla danmadan tbi olmak, uymak gerekir.

Tasavvufta fena makamna ykselmeyen [evliya olmayan] gerek imana kavuamaz.
[Fena, Allah’tan baka her eyi unutmak, kalbden dnya sevgisini kartmaktr.]

Muhammed Masum hazretleri buyuruyor ki:
(Allah tely tanmak iki trldr:
1- Ehl-i snnet limlerinin bildirdikleri gibi tanmak,
2- Tasavvuf byklerinin tanmalar.

Birinci ekildeki imanda nefs azgnlndan vazgememitir. man gerek deil, mecazidir. Bu iman gidebilir. kincisinde nefs de imana geldii iin iman yok olmaktan korunmutur. (Ya Rabbi, senden sonu kfr olmayan iman istiyorum) hadis-i erifi ve Nisa suresinin, (Ey iman sahipleri, iman edin) mealindeki 136. yet-i kerimesi de gerek iman bildirmektedir. Bu yet, (Gerek imana kavuun) manasndadr.

mam- Ahmed hazretleri ilim ve ictihadda ok yksek dereceye sahip olduu halde, gerek imana kavumak iin Bir-i Hafi [ve Znnun-i Msri] hazretleri gibi evliyann sohbetinde bulundu.

mam- a'zam hazretleri de, mrnn son yllarnda Cafer-i Sadk hazretlerinin sohbetinde bulunduktan sonra, (Bu iki yl olmasayd, Numan helak olurdu), yani (Gerek imana kavuamazdm) buyurmutur. Her iki imam da ilimde ve ibadette son derece ileri olduklar halde, tasavvuf byklerinin sohbetinde bulunarak marifeti ve bunun meyvesi olan gerek iman elde ettiler.) [C.2, m.106]

Senaullah-i Dehlevi hazretleri ise buyuruyor ki:
(Tasavvufta fena makamna kavuan, muhakkak imanla lr. Bekara suresinin, (Allah tel imannz zayi etmez) mealindeki 143. yet-i kerimesi ve, (Allah tel, kullarnn imanlarn geri almaz. Fakat limleri yok ederek ilmi geri alr) hadis-i erifi, gerek imann ve batn ilminin geri alnmayacan gstermektedir.) [rad-t-talibin]

Taklit ile iman
Sual: Ehl-i snnet olup olmad bilinmeyen, fakat lim denilen bir zata uymak caiz midir?
CEVAP
Ehl-i snnet limi olduu anlalmayan kimsenin szlerinin, kitaplarnn ve kendisinin vlmesine, yaldzl, ateli propagandalara aldanarak, buna uymak caiz deildir. Gvendii kimselere sormadan, iyi olduu bilinmeden, itikadnda, szlerinde ve ibadetlerinde ona uymak, insan felakete gtrebilir.

Mslman olmak iin, yani Allah telnn varln, bir olduunu, kudretini, sfatlarn anlamak iin, zaten kimseyi taklide ihtiya yoktur. Fen bilgilerini iyi renen, akl banda bir kimse, yalnz dnmekle, Onun var olduunu anlar. Bu yolla Allah’n var olduunu anlayan kimse, Mslmanl kabul ederse, dinimizin kabul ettii imana kavuur. Eseri grerek messirin, yani eseri yapann varln anlamamak, ahmaklk olur. Her insann byle dnerek Allah’a inanmas dinimizin emridir. Allah’a inanan kimsenin de, hak din olan slam’ bulmas gerekir. Hak dine inanmadan ben Allah’a inandm demek iman olmaz. Allah’n bildirdii dine Onun bildirdii ekilde inanmayan, Allah’a inanm saylr m hi?

tikadda, taklit ederek, iittiine iman etmek caiz ise de, nazar ve istidlal etmedii iin, yani inceleyip aratrmad iin, gnah ilemi olur. Amelde, ibadetlerde, aratrmadan, bir mezhep imamna tbi olmak limlerin sz birlii ile caizdir. (Hadika)

Ana babasn, hocalarn taklit ederek, doru itikada kavuan kimsenin iman sahih ise de, nazar ve istidlali terk ettii iin, yani fen bilgilerini ksaca renip, Allah telnn varln dnmedii iin, gnah ilemitir. Fen derslerini renmemi bir kimse, ana babadan, kitaptan renerek iman ettii, dnerek kabul ettii, akln kullanarak inand iin, istidlali terk etmi saylmaz diyen limler de vardr.

tikad edilecek eyleri sorup rendikten sonra, hemen iman hasl olmuyor ki, buna taklit denilsin. rendikten sonra, dnmek, beenmek ve kabul etmek, ondan sonra iman etmek hasl oluyor. slam’n istedii iman budur. rendikten sonra, dnmeden, beenmeden, izansz olan iman, taklit ile iman olur. Delilsiz olur. Kfirlerin, ana babalarn grerek kfir olmalar byledir. slam’n istedii iman, insann izan ile, delil ile, kendi karar ile olan imandr. Kfirlerin kfr, kendilerinden hasl olmayp, ana babalarndan alnmaktadr. Onlardan kendilerine mal olmaktadr.

manda taklidin yeri yoktur. badetlerde taklit, Allah telnn emri ile hasl olduu iin, retenler de, renenler de, Cennete kavuacaklardr.

Peygamber efendimizin, Allah teldan getirip bildirdii eylerin hepsine kalb ile inanp, dil ile de sylemeye man denir. mann yeri Kalbdir. Kalb, yrek dediimiz et parasnda bulunan bir kuvvettir. Buna gnl de denir. man sylemeye engel bulunduu zaman, sylememek affolur. Mesela korkutulduu, dilsiz olduu, syleyecek vakit bulamadan ld zaman, sylemek gerekmez. Anlamadan, taklit ederek inanmak da, iman olur. Allah telnn var olduunu anlamamak, dnmemek gnah olur. Bildirilenlerden birine inanmamak, hepsine inanmamak olur. Her birini bilmeden, hepsine inandm demek de, iman olur.

stidlal ile iman
Sual: stidlal ile yani akl ile bularak hasl olan iman, taklit ile yani bakasna uyarak hasl olan imandan daha stn deil midir?
CEVAP
mam- Rabbani hazretleri buyuruyor ki:
Peygamberleri taklit ederek hasl olan iman, iman- istidlalidir. nk byle taklit eden kimse, Peygamberlerin bildirdii her eyin doru olduunu, akl ile, dncesi ile anlamtr. nk Allah telnn, bir kimsenin doru olduunu bildirmesi iin, ona, mucizeler vermesinden, o kimsenin elbette doru szl olduu anlalr. Bakasna uyarak hasl olan imann kymetsiz olmas, babalarndan grerek iman etmektir. Peygamberlerin doru sylediklerini, bildirdikleri her eyin doru olduunu dnmeden, yalnz ana babadan grerek hasl olan imandr. Byle olan iman- taklidi, limlerin ouna gre kymetsizdir. Manta dayanarak, akl ile, dnce ile hasl olan imana gelince, bu yoldan da dinin bildirdii imana gidilebilir. Fakat bu yoldan kavuan pek azdr. Peygamberleri taklit etmeye dayanmadan, yalnz istidlal ile iman hasl etmeye alanlara yazklar olsun! Allah tel, imann nasl elde edileceini bize gsteriyor. Al-i mran suresinin 53 yetinde, (Ya Rabbi, senin indirdiine inandk, Resulne uyduk) buyuruldu. (1/ 272)

Mukallitlikten kurtulmak
Sual: manda mukallitlikten kurtulmak iin neyi bilmek lazmdr?
CEVAP
Yer, gk ve canllardaki, kendi organlarndaki dzeni grp, iitip, renip de bunlar yapan bir varln mevcudiyetini dnmek, mukallit olmaktan karr. Hepimiz imanda mukallit deil, amelde mukallidiz.
 
Atlanlacak Forum:
Saya
4,821,295 Tekil Ziyareti