19 Ocak 2019 07:51
Google Reklamlar
Bal Grntle
 Bal Yazdr
Hz.Ms (a.s)
@-YasiN-
Hazret-i Musa, Beni srail'den (sral Oullarndan) mran adndaki bir ahsn
oludur, Msr'da domutur. sral Oullar Msr'da oalarak on iki kabileye
ayrlmlard. Bunlara "Beni sral Esbat (sral oullarnn torunlar)"
denirdi. Bunlarn byle oalmalar, Msr'n eski halk olan Kpt'lerin houna
gitmiyordu. Onun iin bunlara eziyet ediyorlard.

Bir gn Msr
khinlerinden biri, Firavun'a (Kabus ibni Mus'ab adl hkmdara) yle bir haber
vermiti: "sral Oullarndan gelecek bir ocuk, Msr devletinin batmasna
sebeb olacak." Firavunda, sral Oullarnn yeni doan ocuklarn ldrmeye
balamt. te bu srada Hazret-i Musa dodu. Annesi, onu, Firavun tarafndan
ldrlmesin diye bir sandk iine koyarak Nil nehrine atmay uygun buldu. Nil
nehrinin kenara att bu sand Firavun'un zevcesi Asiye ele geirip at.
inden kan pek sevimli ve nurlu ocuu ok sevdi ve onu kendisine evld
edindi. Hazret-i Musa'nn annesi de, bir yolunu bularak, kendisini bu sekin
ocua st anne tayin ettirdi.

Hazret-i Musa, kendisine dman olacak
Firavun'un saraynda besleniyordu. Bu, Yce Allah'n ibret alnacak pek byk
bir hikmeti idi.

Hazret-i Musa byd. Bir gn sral Oullarndan biri
ile sokakta kavga eden bir Kpt'ye bir tokat att. Kpt yere dp can verdi.
Hazret-i Musa yaptna piman oldu. Firavun'dan korkarak Medyen ehrine kp
gitti. Orada uayb aleyhisselm'n kz "Safura" ile evlendi. Bir sre sonra
Msr'a dnp gitmek zere zevcesi ile beraber yola kt. Giderken Tr dana
urad. Orada Yce Allah'n hitabna kavutu, kendisine peygamberlik verildi.
Byk kardei Harun'la Firavun'u dine armaya Allah tarafndan grevli
klndlar.

Hazret-i Musa'nn eli ay gibi parlad. Elindeki asa da,
diledii vakit byk bir ejderha oluverirdi. Bunlar birer mucize idi. O zaman
Msr evresinde byclk ok ilerlemiti. Firavun bu mucizeleri birer sihir
(by) sanmt. Bycleri toplad. Bunlar Hazret-i Musa'ya meydan okudular.
Fakat Hazret-i Musa'nn asa mucizesini grnce, byclerin hepsi iman ettiler.
Bunun bir by olmadn hemen anladlar. nk bu asa bir ejderha kesilerek
byclerin ortaya atm olduu hnerlerin hepsini yutmutu. Eer Hazret-i
Musa'nn gsterdii ey, bir gzbaclk olsayd, byle yok etme stnl
meydana gelemezdi.

ekinmeden Rab olma davasnda bulunan Firavun ile
Msr'n eski halk Kpt'ler, Hazret-i Musa'nn bu mucezisini grdkleri halde,
ne yazk ki, iman etmediler. Daha sonra bir gece, Musa aleyhisselm sral
Oullarn alp Msr'dan kt. Svey denizi bir mucize olarak yarld. On iki
yola ayrld. sral Oullarnn on iki kabilesi bu yollardan kar yakaya
getiler. Bunlar izleyen Firavun ile onun ordusu sularn tekrar kapanmas
zerine boulup gittiler. Yalnz Firavun'un cesedi, sularn arpmas ile sahile
atlmt. Kendi lml varlna gvenerek yaradann unutmu, Tanrlk
davasnda bulunmutu. te byle byk bir gaflet iine den bir ahsn akbeti
byk bir ibret levhas olmutu.

Musa aleyhisselm artk Firavun'dan
kurtulmu, sral Oullar ile beraber selmetle denizi geerek Tiyh sahrasna
gelmiti. Onlar burada brakarak "Tur-i Sna" denilen Tr dana gitti. Orada
krk gn kadar Yce Allah'a ibadette ve yalvarta bulundu. Mekndan ve zamandan
mnezzeh olan Yce Allah'n hitabna kavutu. Kendisine Tevrat kitab
verildi.

Hazret-i Musa, Tur-i Sna'dan Tiyh sahrasna dnnce, kavminin
bir ksmn, Samir adnda birinin altndan yapm olduu bir buzaya tapar
halde buldu. Buna ok zlmt. Bunlar Harun peygamberin tlerini
dinlemeyerek byle bir sapklk iine dmlerdi. Sonra tevbe edip yaptklarna
piman oldular.

Musa aleyhisselm, Ken'an topraklarn, Arz- Mukaddes'i
almak iin Amalika ile savamak istiyordu. srail Oullar ise savatan
kandlar. Bylece o mbarek peygemberin bedduasna urayarak krk sene Tiyh
sahrasnda kaldlar. Aradan bir hayli zaman geti. srail Oullan arasnda lde
bym yiitler yetiti. Hazret-i Musa bunlar alp Lt denizinin gney
taraflarna gtrd. Daha ileriye giderek Amalika'dan Avc ibn Unk adndaki
hkmdara sava at. eria nehrinin dou taraflarndaki beldeleri elde
etti.

Hazret-i Musa, bir aralk gidip brahim aleyhisselm'n zamanndan
beri yaayan veya Hazret-i brahim ile hicret eden kimselerin soyundan olan
Hzr aleyhisselm ile grm, ona verilen "Ledn ilmine (Allah'n verdii
zel ilme)" ahid olmutu.

Hzr aleyhisselm'n bir peygamber olduunu
ve kyamete kadar yaayacan syleyenler vardr. Zlkarneyn ile yolculukta
bulunmu, hayat kaynana varp ab- hayattan (lmezlik suyundan) imekle byle
uzun bir mre kavumu olduu sylenmektedir. Bir ksm alimlere gre de, lm
bulunmaktadr. Zaten bu gibi byk ahsiyetlerin lmleri ile hayatlar birdir.
Onlar sonsuz ve yksek bir hayata kavumulardr.

Musa aleyhisselm
rivayete gre, Kenan ili hududuna yakn bir yerde yz yirmi yanda olduu halde
vefat etmitir. Hazret-i dem devrinin bin sekiz yz altm sekizinci ylna
ve Msr'dan klarnn krknc ylna raslar.

Hazret-i Musa'ya
"Kelimullah" denir. (Yce Allah, kendisi ile arada bir vasta bulunmakszn,
nitelii bilinemeyen bir ekilde dorudan doruya konutuu iin bu ismi
almtr.) Pek byk bir peygamberdir. Dank bir halde yaayan srail
Oullarn bir araya toplam, onlar esaret hayatndan kurtarm ve zgrle
kavuturmutu. Ne yazk ki, srail oullar daha sonra zaman zaman yoldan
km, gerek dinlerini yitirmi, tekrar esaretten esarete dmlerdir.
 
yasinuner.com
Atlanlacak Forum:
Saya
4,821,293 Tekil Ziyareti