23 Ekim 2018 23:22
Google Reklamları
Başlığı Görüntüle
 Başlığı Yazdır
Hz.Süleyman (a.s)
@-YasiN-
Hazret-i Süleyman, Davud aleyhisselâm'ın oğludur. Onun ölümünden sonra on üç
yaşında olarak yerine geçmiş. Sonra kendisine peygamberlik de verilmiştir. Bu
bakımdan, babası gibi peygamberlikle hükümet etme görevlerini bir arada
toplamıştır.

Hazret-i Süleyman'a doğuda ve batıda olan hükümdarlar itaat
ederek kıymetli hediyeler göndermişler. Yemen Melikesi, Belkıs dahi, kendisi ile
görüşmeye gelmişti. Kızıl denizinde hazırlattığı donanmayı Okyanus sahillerine
yollamıştı. Tetmür ve Balebek şehirlerini ve yedi senede de Mescid-i Aksa'yı
yaptırıp tamamlamıştı.

Süleyman aleyhisselâm, bir mucize olmak üzere
kuşların dillerini ve maksadlarını anlarlardı. Onun hükmü insanlara ve cinlere,
hatta rüzgârlara geçerdi. Ahlâk ve hikmete dair yazıları vardır. Kırk yıl pek
muhteşem bir hüküm sürdükten sonra elli üç veya altmış yaşında vefat
etmiştir.

Hazret-i Süleyman'dan sonra İsrail Oğulları iki devlete
ayrıldı. Bunlardan biri "Yehuda" devletidir ki, hükümet merkezi Kudüs şehri idi.
Bu devlet insanlar arasında daha çok itibar kazanmıştı. Diğeri de "İsraîl"
devleti idi. İdare merkezi de Nablus ve daha sonra Samire şehri
olmuştu.

Bu devletler, sonradan doğru yoldan çıktılar. İsrail Devleti,
Asûrî'ler tarafından yok edildi. Yehuda Devleti de, "Buhti Nassar'ın saldırısına
uğradı. Yahudilerin birçoğu Babil esaretine düştü. Daha sonraları İsraîl
Oğulları, İranlıların, Yunanlıların ve Romalıların hakimiyetleri altına düşerek
kendi hakimiyetlerini elden çıkardılar.

Buhti Nassar, Kudüs'ü ele
geçirdiği zaman Beyt-i Makdis'i yıkmış, Tevrat nüshalarını yakmıştı. Üzeyr
aleyhisselâm ile Daniyel aleyhisselâm'ı da diğer İsraîl alimleri ile beraber
Babil'e götürmüştü. Daha sonra İran'daki Kiyaniyan Hükümeti Babil'i ele geçirip
Geldaniye hükümetini yok edince, İsraîl Oğulları esaretten kurtularak
vatanlarına dönmüşler ve Beyt-i Makdis'i yeniden inşa etmişlerdi. Hazret-i
Uzeyir de, Tevrat'ı ezber okuyup yeniden yazdırmış ve böylece çoktan beri
unutulmuş olan Musa peygamberin şeriatı yeniden meydana çıkmış
oldu.

Kur'ân-ı Kerîm, Hazret-i Üzeyr'e dair bilgi vermektedir. Fakat
peygamber olup olmadığını açıklamamaktadır. İslâm alimlerden bir kısmına göre,
Hazret-i Uzeyir bir peygamber değildir, velilerden büyük bir zattır. Önceleri
Yahudilerden bazıları Hazret-i Üzeyr için "Allah'ın oğludur" diyerek şirke
saplanmışlardı.

Kur'ân-ı Kerîm'de isimleri anılan Zülkarneyn ile
Lokman'ın peygamberliğinde de ihtilâf vardır. Zülkarneyn'in adı, bir rivayete
göre "Mus'ab"dır. İbrahim aleyhisselâm'ın zamanında yaşadığı rivayet edilir.
Dünyanın doğusuna ve batısına gitmiş, Ye'cüc ve Me'cüc denilen bir kabileye
karşı bir sed (engel) yapmış, pek büyük başarılar elde etmiştir. Her halde
Yunanlıların İskender'inden başkasıdır. Bunun hayatı bizce tamamen
bilinmemektedir.

Hazeret-i Lokman'a gelince, bu da rivayete göre Davut
aleyhisselâm'ın zamanında yaşamış ve ona kavuşmuştur. Salih ve hikmet sahibi bir
zattır. Yunus aleyhisselâm'ın zamanına kadar yaşamış olduğu rivayet edilir.
Oğluna olan çok önemli öğütleri Kur'ân-ı Kerîm'de anılmıştır.
 
yasinuner.com
Atlanılacak Forum:
Sayaç
4,801,877 Tekil Ziyaretçi