19 Ocak 2019 07:51
Google Reklamlar
Bal Grntle
 Bal Yazdr
Hz.Sleyman (a.s)
@-YasiN-
Hazret-i Sleyman, Davud aleyhisselm'n oludur. Onun lmnden sonra on
yanda olarak yerine gemi. Sonra kendisine peygamberlik de verilmitir. Bu
bakmdan, babas gibi peygamberlikle hkmet etme grevlerini bir arada
toplamtr.

Hazret-i Sleyman'a douda ve batda olan hkmdarlar itaat
ederek kymetli hediyeler gndermiler. Yemen Melikesi, Belks dahi, kendisi ile
grmeye gelmiti. Kzl denizinde hazrlatt donanmay Okyanus sahillerine
yollamt. Tetmr ve Balebek ehirlerini ve yedi senede de Mescid-i Aksa'y
yaptrp tamamlamt.

Sleyman aleyhisselm, bir mucize olmak zere
kularn dillerini ve maksadlarn anlarlard. Onun hkm insanlara ve cinlere,
hatta rzgrlara geerdi. Ahlk ve hikmete dair yazlar vardr. Krk yl pek
muhteem bir hkm srdkten sonra elli veya altm yanda vefat
etmitir.

Hazret-i Sleyman'dan sonra srail Oullar iki devlete
ayrld. Bunlardan biri "Yehuda" devletidir ki, hkmet merkezi Kuds ehri idi.
Bu devlet insanlar arasnda daha ok itibar kazanmt. Dieri de "sral"
devleti idi. dare merkezi de Nablus ve daha sonra Samire ehri
olmutu.

Bu devletler, sonradan doru yoldan ktlar. srail Devleti,
Asr'ler tarafndan yok edildi. Yehuda Devleti de, "Buhti Nassar'n saldrsna
urad. Yahudilerin birou Babil esaretine dt. Daha sonralar sral
Oullar, ranllarn, Yunanllarn ve Romallarn hakimiyetleri altna derek
kendi hakimiyetlerini elden kardlar.

Buhti Nassar, Kuds' ele
geirdii zaman Beyt-i Makdis'i ykm, Tevrat nshalarn yakmt. zeyr
aleyhisselm ile Daniyel aleyhisselm' da dier sral alimleri ile beraber
Babil'e gtrmt. Daha sonra ran'daki Kiyaniyan Hkmeti Babil'i ele geirip
Geldaniye hkmetini yok edince, sral Oullar esaretten kurtularak
vatanlarna dnmler ve Beyt-i Makdis'i yeniden ina etmilerdi. Hazret-i
Uzeyir de, Tevrat' ezber okuyup yeniden yazdrm ve bylece oktan beri
unutulmu olan Musa peygamberin eriat yeniden meydana km
oldu.

Kur'n- Kerm, Hazret-i zeyr'e dair bilgi vermektedir. Fakat
peygamber olup olmadn aklamamaktadr. slm alimlerden bir ksmna gre,
Hazret-i Uzeyir bir peygamber deildir, velilerden byk bir zattr. nceleri
Yahudilerden bazlar Hazret-i zeyr iin "Allah'n oludur" diyerek irke
saplanmlard.

Kur'n- Kerm'de isimleri anlan Zlkarneyn ile
Lokman'n peygamberliinde de ihtilf vardr. Zlkarneyn'in ad, bir rivayete
gre "Mus'ab"dr. brahim aleyhisselm'n zamannda yaad rivayet edilir.
Dnyann dousuna ve batsna gitmi, Ye'cc ve Me'cc denilen bir kabileye
kar bir sed (engel) yapm, pek byk baarlar elde etmitir. Her halde
Yunanllarn skender'inden bakasdr. Bunun hayat bizce tamamen
bilinmemektedir.

Hazeret-i Lokman'a gelince, bu da rivayete gre Davut
aleyhisselm'n zamannda yaam ve ona kavumutur. Salih ve hikmet sahibi bir
zattr. Yunus aleyhisselm'n zamanna kadar yaam olduu rivayet edilir.
Oluna olan ok nemli tleri Kur'n- Kerm'de anlmtr.
 
yasinuner.com
Atlanlacak Forum:
Saya
4,821,297 Tekil Ziyareti