22 Temmuz 2018 17:40
Google Reklamları
Başlığı Görüntüle
 Başlığı Yazdır
Hz.Yunus (a.s)
@-YasiN-
Hazret-i Yunus, İsrail Oğullarından gelen mübarek bir peygamberdir. Annesine
nisbetle "Yunus ibni Metta" diye anılır. Asuriye Devletinin hükümet merkezi olan
bugünkü Musul şehrinin karşısında harabesi görülen "Ninova" halkına peygamber
gönderilmiştir. Putlara tapmakta olan Ninova halkı, Hazret-i Yunus'un otuz üç
sene devam eden öğütlerini dinlemediler. Hazreti Yunus da, Allah tarafından
kendisine izin verilmeden Ninova'yı terk etti. Dicle kenarına gitti. Bir gemiye
binerek bir tarafa gitmek istedi. Fakat gemi yürümedi, içinde bulunanlar:
"Aramızda bir suçlu var," demeye ve suçluyu bulmak için kur'a atmaya başladılar.
Hazret-i Yunus, "O suçlu kul benim. Rabbimden izin almadan kavmimi bıraktım,"
diyerek kendisini suya attı. Hemen büyük bir balık tarafından yutuldu. Bereket
versin ki, hemen tevbe ve istiğfara başlamış oldu. "La ilahe illâ ente sübhaneke
innî küntü minezzalimîn = Senden başka hiçbir İlâh yoktur. Seni bütün
noksanlıklardan tenzih ederim. Hiç şüphesiz ben, böyle yapmakla zalimlerden
oldum," diyerek Allah'ı tesbihe devam etti. Bir süre sonra balık kendisini
çıkarıp sahile attı.

Yunus aleyhisselâm'dan sonra Ninova şehrini korkunç
bir kara duman sarmıştı. Oranın halkı hemen Allah Teâlâ'ya yalvararak tevbe
ettiler. Yaptıklarına pişman oldular. O duman da üzerlerinden açılıp gitti.
Başlarına gelecek belâlardan kurtulmuş oldular.

Hazret-i Yunus tekrar
Ninova'ya gelip bir süre daha kutsal görevine devam etmeye çalıştı. Sonra bu
şehri bırakarak yalnızlık köşesine çekildi ve orada vefat etti.

Asurî
Devleti sonradan yıkılmıştır. Şöyle ki: Medye hükümdarı ile Babil valisi, Ninova
şehrini çembere alarak yakıp yıktılar. Asurîlerin son hükümdarı bu duruma çok
üzüldü. Ailesi halkı ile beraber yaktırdığı büyük bir ateşin içine atılarak
yanıp gittiler. Bu şekilde sona eren Asurî Devleti'nin yerinde "Medye ve Geldan
Devletleri" kuruldu.
 
yasinuner.com
Atlanılacak Forum:
Sayaç
4,789,519 Tekil Ziyaretçi