19 Ocak 2019 09:06
Google Reklamlar
Bal Grntle
 Bal Yazdr
El-ESM-L - HSN ALLAH (cc.)
@ToLgA
www.davetci.com/99isim/esma_bsl.jpg

www.davetci.com/99isim/allah.gif

Sevdiklerimize bilgimizin, kltrmzn, geleneimizin, dilimizin gelitirdii en gzel kelimelerle hitap ederiz. Sevgilim, canm, cierim, servi boylum, ahu gzlm, sultanm... vs. gibi kelimeler kimliklerini de beraberlerinde tarlar. Dil bilimi bu kelimelerin hangi alardan, hangi dalardan veya hangi balardan akp, hangi medeniyetlerden szlerek geldiini belirler.

air: “Gzelliin neye yarar, u bendeki gz olmasa” der. Gz grr, gnl sever, aklda bu ie aar kalr. Gren gz, seven gnl, sevmeyi ve sevilenleri yaratan ise Allah (c.c.) dr.

Kedinin gznde blbl, bir yudumluk ettir. kzn gznde iek bir inemlik ottur. nsann gznde ise binlerce iirin yazlmasna binlerce resmin yaplmasna ilham kaynadr. nsan ve kedi kiside gze sahiptir ama Allahmz bize ayr bir gz, ayr bir gnl vermitir.

Sevgimizi ve sevdiklerimizi yaratan Allah’mz seviyoruz. Peki ama Allah’mz tanyor muyuz? Biz tandklarmz duyma, grme, tatma, koklama, dokunma gibi be duyumuz, hafzamz ve genlerimizdeki programa gre tanrz.

Uzaktaki eyay gzmz grmez. Sesini kulamz iitmez. Duyu organlarmzn bir snr var. Hafzamzn snr da ana rahminden ne geemez, kabirden teye geemez. Snrl olan snrsz kavrayamaz.

air: “draki uluhiyyetine var mdr imkan Akln dahi mahiyyetini bilmiyor insan” (smail Safa) “Akl”n ne olduunu kavrayamayan insan, bu aklla Allah’n zatn kavramaya alyor. Kavrayamaynca en kolay yolu seiyor ve inkara yneliyor.

Dede Korkut: "Ycelerden ycesin

Kimse bilmez nicesin

Grkl (gzel) Tanr

ok cahiller seni gkte arar, yerde ister

Sen hod (kendi) m’minlerin

gnlndesin" der.

Rabbimiz: "Gzler onu idrak edemez. O gzleri idrak eder. O her eye nfuz eden iyilik yapan ve her eyden haberi olandr” buyurur. (K.K. En’am 103) Sevgi gnlde olur. Ancak gnldeki sevgi grnmez. O grnmeyen sevgiyi, sevgiliye gnderirken yine grnmeyen elilerle gndeririz. Kelimeler elilerimizdir.

Mecnun: “Leyla, Leyla” diyerek sevgisini aa karyordu. Biz gnlmzn tamamn Allah’a imanla ssledik. Dilimizi O’nun gzel isimleriyle ssleyelim. Byle yaparken sevgimizi Mevla’mza bildirmiyoruz. O zaten biliyor. Biz, Allah’n gzel isimleriyle zikrederken, cmle aleme gzellikler saarken, azmz Allah’mzn isimleriyle hem tatlandryor, hemde en gzel kelimelerle azmz ayarlayarak kt kelimelere yer vermiyoruz.

“Gl” deyince burnumuza gzel koku gelmez. “Bal” deyince azmz tatlanmaz. Gl koklamal, bal tatmal.

Mevlana: “Ey Hu, Hu” diyen ve “Hu” demeye kanaat eden, “Hu” kadehinden imeyince heva ve hevesten nasl kurtulursun?” diyor. (T. Mevlevi erh.3447)

El-Esm-l Hsn= Allah’n gzel isimleri bizi Allah’a gtrrse, bizi benliimizden syrr, kir ve pasmz kazrsa, gl koklar, bal tadarsak muradmza ermi oluruz.

Sleyman elebi: “Bir kez Allah dese Ak ile lisan

Dklr cmle gnah misl hazan"

Allah’n isimleri ak ile sylenirse znt, stres, keder, gam ve gnahn dkleceini sylyor. Dilinle Allah, Allah, Allah diyerek zikret. Kalbinle de Allah’n yarattklarn fikret, dn. Fikirsiz zikirin, zikirsiz fikirin faydas yoktur.

eyh-l slam Yahya efendi:

"Bir alay olsa gzeller hep tevecch yaredir

Halk alem birbirine padiah gsterir” diyor. Yani gz binlerce gzel grse de gnl yare ynelir.

nk yaratlmlarn her biri Yaratan gsterir. Bazlarnn gnde yz defa “Avrupa birlii, Avrupa birlii” diye zikrettii bu gnler de, bizde yz bir defa “Allah, Allah, Allah" diye zikredelim.

Bakalm kim kazanacak?
Annenizi, babanz, einizi, dostlarnz
seversiniz ve sevdiinizi uygun, gzel
bir kelime veya cmle ile ifade edersiniz.
Bu ifade etme ii yalnz kar tarafa
bildirme ii deildir. Kendi i dnyamzda
besleyip byttmz sevginin dilimizde
kelimeden iekler amas gibidir. Gl
aac znde tad ieini blblne
sunamazsa kurur. Tepeden trnaa kadar
btn hcrelerimizde ve gnlmzde
tadmz Allah'a imanmzn zikir ieini
atramazsak biz de l gibi kurak, ateist-
gavur gibi orak oluruz. Ot bitmeyen
toprak, meyve vermeyen diken gibi oluruz.
Toplumlarn kann emen Siyonist, girdii
lkelerde kan, gzya, yangn, radyasyon,
barut kokusu saan kapitalist gibi oluruz.

Askerlik yaparken okuma yazma
bilmeyenlerin mektubunu ben okuyup
yazverirdim. Bir arkadamza mektup
einden gelirdi. kinci mektup gelinceye
kadar o mektubu her gn bana okuturdu.
Ben okurdum. Benim dilimden ancak
kelimeler ve harfler kard.
Ancak onun iinden geenleri ben
anlayamazdm. Mektuptaki "Osman'm"
szc bana gre yedi harfli bir szcktr.
Gel onu bir de Osman'a sor. O
"Osman'm" szcndeki "m" eki neler
ifade ediyor.

Osman einin kendini sevdiini biliyordu.
Ama tekrar tekrar "Osman'm" kelimesini
duymak istiyordu. Bizim iimizi dmz
bilen Allah'mz: "Ey iman edenler, Allah'
okca zikredin" buyurur. (Ahzab 41)
Peki ama nasl zikredeceiz? air: "Kadd
yra kimi ar-ar dedi, kimisi elif/Cmlenin
maksudu bir amma rivayet muhtelif" diyor.
Yani sevgilinin boyunu kimileri serviye
benzetti, kimileri elife benzetti.
Hepsinin sevdii ve anlatt ayn ama
kelimeleri ayr. Kelimelerimizin gc bizim
kltrmzle orantldr. "Gzyn apan
yiyeyim" diyerek sevdiini anlatmaya
alan biri, bir bakasn kusturabilir. Birisi
"Minik kuum" derken, ylan yetitiricisi de
"ylanm" diyebilir.

Onun iin Rabbimiz " Size rettii gibi
Allah' zikredin" buyurmu. (Bakara 239)
"En gzel isimler Allah'a aittir. O isimlerle
Allah'a dua ediniz" buyurur. (A'raf 180)
Rabbimiz Kur'an- Kerim'inde gzel
isimlerinden 99 kadarn bize bildirmi. ,
Peygamber Efendimiz de dualarnda
Rabbinin isimleri ile dua etmi. El-Esma-l
Hsna hadisinde bize 99 tanesini
retivermi. Kur'an ve snnetin
rettiklerinin dna karsak ok iyi
niyetlerle biz de yanlabiliriz. "Allah'n
isimlerinde sapanlar/saptanlar braknz"
buyurur. (A'raf 180)

"Allah tr" diyen Hristiyanlar, "Allah
hitir" diyen ateist-gavurlar, "Allah
tabiattr" diyen eski dehriyyun, yeni
natralistler hep Allah' tanmada kendi
akllarn esas alp Allh'a snr izmiler ve
o snrn dna kmaya izin vermedikleri
bir mahkum haline getirmeye alrken
kendileri cehenneme mahkum olmular.
Batda Allah' Kiliseye mahkum ettiklerini
syleyenler slam aleminde de camiye
mahkum etmeye alyorlar.

Ama siz "L ilhe" deki "L" klcyla
onlarn putlarn paralyor, denizin lei
da att gibi kendini ilahlatrmaya
alan ahs, kurum ve kurulular gnl
denizinizden srp karyor ve "llallah"
kelimei tayyibesiyle gnl denizini tertemiz
berrak hale getiriyorsunuz.

"La ilahe illallah" derken bir ok ilah var
da onlar reddetmiyorsunuz. Onlar zaten
yoktu. Ancak kendini ilah zanneden
"Allah'n dedii deil, benim dediim olur"
diyen Firavunlam insanlar var. Sen
onlara "delilik yapma, Allah'tan baka
Yaratan, Yaatan ve Yneten yoktur"
diyorsun. Haydin sizde gnde yz defa "L
ilhe illallah" demeye balayverin.

Gne yedi renkten meydana gelir. Tek renk halinde grnr. Ama tabiatta milyonlarca renk cmbne dnr.

“Allah” ismi btn el-esm-l-hsn’snn manasn kendinde toplayan bir isimdir. Alt milyar insan, Allah’a inanr. Ancak Allah’n isimleri, sfatlar ve fiillerinde herkes kendi ufku kadar Allah’a snr izer.

Biz ise aklmzla Allah’a snr izmek, tarif etmek yerine Rabbimiz Kur’ann’da kendini bize nasl tarif etmise biz yle inanrz. Bizim imanmzn daha salam olduunu sylememiz bundan kaynaklanmaktadr.

“Rahman, Rahim, affr, Kahhr isimleri Allah’n gzel isimlerindendir” diyoruz da “Allah ismi, Rahmann isimlerindendir” demiyoruz. Bu da gsteriyor ki btn gzel isimlerin ma’nas “Allah” ismi iinde toplanmtr. Onun iin K. Kerim’de 2697 defa Allah ismi tekrarlanmtr. Dierleri bir veya birka defa tekrarlanmlar.

Kelam sfatnn “Kn” = “ol” emriyle kainat yaratlmtr. El-esm-l-hsn’syla varla tecelli etmitir. Gnein aynada grnd gibi tecelli etmitir. Hz. Ali (r.a.) “nereye baksam Allah’n san’atn, kudretini, ilmini grrm” diyor.

Rabbimiz: “Allah’n nimetlerini hatrlayn ve yeryznde karklk kararak bozgunculuk yapmayn” buyurur. (A’raf 74)

Bir haftalk ocuunuzu nasl dikkat ederek, hibir tarafn incitmeden severseniz, iekli bir bahede dolarken iekleri ezmeden gezerseniz, yeryzn dolarken de “bu dalar, bu talar, bu kular, bu denizler, bu yldzlar, bu iekler, bu bcekler Allah’ndr” diyerek dikkat edeceksiniz. Sevdiklerinizin ocuklarn, ieklerini korursunuz. Rabbiniz ise size btn sevdiklerinizi yaratandr. Kainat dediimiz “evren” Rabbimizin mlkdr. Allah’a iman eden onun mlkn korur. irkle, isyanla, inkarla, israfla o mlk kirletmez.

atk kal, ask suratl, cimri bir zenginin kknn bahesinde kahve ien Neyzen Tevfik azna gelen balgam atmak iin sana bakar gl var, soluna bakar smbl var, n ard her taraf iek. Tkrecek yer bulamaynca ev sahibinin yzne tkrm ve “daha uygun yer bulamadm” demi.

Yunus’un “sordum sar iee” ilahisinde syledii ieklerin “Allah” diyerek atn, derelerin “Allah” diyerek aktn, rzgarlarn “Allah” diyerek estiini dnen insan, havay kokuturamaz, dereyi kirletemez.

te Rabbimizin Kur’ann’da birinci derecede iman zerinde durmas bundandr. Gnmzde paraya tapanlar, para putunu kasasnda tutmak iin “ktisad” ad altnda sanayii artklarn temizlemeye yanamayp, para putunu evreyi korumak iin harcayamadndan denizdeki balklar, havadaki kular, dalardaki aalar kuruttular.

Halk uyanmadan kendileri ucuz paralarla “evreci dernekleri” kurdurup halkn gzlerini baka yerlere ekmeye alyorlar. Allah’a iman eden herkes Allah’n mlkn korumakla grevlidir. Allah’mz yalnz Mslmanlarn Allah’ deildir. Btn alemlerin Rabbidir.

Her gn namazmzda krk defa bunu tekrarlyoruz. Evrensel dinin m’minleriyiz. Alemlere rahmet olan peygamberin rahmet mmetiyiz. Avrupa birliindekiler, Amerikadakiler, Afrika, Japonya ve tm dnyadakiler, ayn gnete snrlar, ayn Allah’n kullardrlar. Hz. Adem’in ocuklardrlar.

Efendimiz: “Allah yeryzn bana drd/toplad, dousunu da, batsn da grdm. Bana drlen o yerlere, yeryznn dousuna da, batsna da mmetim sahip olacaktr” buyurmu. (Mslim fiten bab 5, Hadis 2889, Ebu Davud fiten 1 hadis 4252, Tirmizi fiten Hadis 2203, bni Mace fiten hadis 3952.

Alemlerin Rabbi Allah’a ve alemlere rahmet olarak gnderilen Hz. Muhammed (s.a.v.)e iman edenlere yeni ufuklar alyor. Hayrl olsun
 
sebokolik.net
Atlanlacak Forum:
Saya
4,821,359 Tekil Ziyareti