10 Aralık 2018 12:53
Google Reklamları
Başlığı Görüntüle
 Başlığı Yazdır
HURAFELER ve GERÇEKLER
@Cemal
Akıl düşmanlığını kutsallaştırmanın faturası


ÜLKEMİZİN değerli fıkıh bilginlerinden biri olan Ali Akın Hoca, son kitabı "Hurafeler ve Gerçekler"de çok güzel ve çok sarsıcı söylemiş:
"Akıldışı sakat anlayışı devletin resmî din anlayışı haline getirenler Nizamiye Medreseleri'nin hocaları olan İmamul-Haremeyn, Kuşeyrî, Gazalî gibi akılcı anlayışı tahrip eden hareketin öncüleridir. Bunlar, hurafelerle karışık olan bilgilerini, cehaletin reklamı olarak kullanmış bedbahtlardır." (Ali Akın, Hurafeler ve Gerçekler, 407)
İşin daha geneline bakarsak; dinler tarihi akla, sevgiye ve insan haklarına ihanetlerle doludur. Bu konuda en şanslı din olan İslam bile bu ihanetler tarihinin dışında kalamamıştır. Onun tarihi de akla ve aklı temsil edenlere ihanetlerle doludur.
Bugünkü dünyada ise akla ihanetin neredeyse sembol ülkeleri, adına "İslam dünyası" dedikleri coğrafyanın ülkeleridir.
Akla ihanet, aklı en ileri derecede işletenlere ihanetle eşanlamlıdır. Sokaktaki adamın aklına ihanet veya tasallut kimsenin aklına gelmemiştir, gelmez. Önemli olan aklı bir yaratıcı enerji olarak kullanıp boyut değiştirecek imkânları toplumun önüne koyanlardır. Yani gerçek aydınlar...
Hayatın ve insanın yükselmesini istemeyenlerin temel düşmanları akılcı aydınlardır.
Her türden dehanın değişmez düşmanı ise dincilik yani Allah ile aldatanlardır.
Akıl düşmanı tipe İslam düşünce lügatinde "yobaz", "mürteci" veya "mutaassıp" denir. Şimdilerde bir de "muhafazakâr" tâbiri çıktı. Bu tâbirlerin tümü Kur'an'ın nefret ettiği, öfkelendiği tâbirlerdir.
Yobazlığın baş düşmanı Kur'an'dır
Taassup (yobazlık), irtica ve muhafazakârlıktan en çok şikâyeti olan kitap Kur'an'dır.
Türkiye'deki sözde aydınlar, laiklik ve aydınlık adına bu gerçeği anlatacakları yerde, taassup ve irticayı sadece kendilerinin düşmanı gibi göstererek halt ettiler. Ve sonuçta kendi başlarına da çorap ördüler.
Taassup ve irticaya son yüzyılda iki bela daha eklendi:
1. Siyaset dinciliği,
2. Haçlılarla işbirliği dinciliği. İşin bu kısmını biz, "Yakın
Tarihimizde Papaz-Molla İşbirliği" adlı eserimizle tarihin ve milletin önüne koyacağız. Gelelim şimdiki zamana:
Hurafeciler ve siyaset dincileri, Kur'an'ın ismini zikrederek saygınlık elde etmektedirler ama "adres" olarak Kur'an'ın gösterdiği adresleri değil, Emevî-Taliban fıkhını göstermektedirler. O fıkıhla gidilecek yer ise çağın dışıdır, Taliban cehennemidir.
Kur'an'ın, çağın üstüne çağıran beyyineleriyle, tarihsel (geldiği zamanla bağımlı) beyyinelerini birbirinden ayırmak, siyaset dincisiyle hurafecilerin ne işidir ne de niyetleri. Onu ancak akla pranga vurmayan Kur'an müminleri yapabilir.
Ne var ki, Müslüman geçinen halkların akılcı din bilginlerine yaptıkları kötülükler Allah'ın gazabını harekete geçirmiş ve Cenabı Hak, bu tabucu Müslüman halkların meselelerinin çözümünü Kelimei Şehadet düşmanı Haçlıların insafına bırakarak akla ihanet eden İslam dünyasını ağır biçimde cezalandırmıştır.
Allah âdildir ve ceza amel cinsindendir.

"YAŞAR NURİ ÖZTÜRK"


Kaynağı İndir  Kod
www.haberkapisi.com ' dan alıntıdır.


***

konuyla ilgili olarak CEM TV'de perşembe günleri saat 22:00 ' de yayınlanan HURAFELER VE GERÇEKLER programını takip edebilir veya bazı sitelerden ilgili videoları izleyebilirsiniz.

SAKLI KALMIŞ BAZI GERÇEKLERİ ve DOĞRU SANILAN YANLIŞLARI BU PROGRAMDAN ÖĞRENDİĞİNİZDE , ALEVİ-SÜNNİ ÇATIŞMASININ NEDENLERİNİ,NEREDEYSE BÜTÜN TARİKATLARIN NASIL YOLUNDAN ÇIKTIĞINI ; ÜLKELERİN TARİKATLARI ve CEMAATLERİ NASIL YÖNLENDİRDİĞİNİ,NASIL BİRER ŞİRKET GİBİ ÇALIŞIP ÖZÜNDEN AYRILDIKLARINI GÖRECEKSİZ.


MEHMET YAMAN VE ALİ AKIN'IN SUNDUĞU PERŞEMBE GÜNÜ SAAT 22:00'DE CEM TV'DE YAYINLANMAKTADIR.ilgili videolar için :

http://divxklip.n...ER-06.html
Düzenleyen @Cemal Düzenleme Tarihi: 08 Nisan 2010 22:16
 
Atlanılacak Forum:
Sayaç
4,810,652 Tekil Ziyaretçi