23 Ocak 2019 01:52
Google Reklamlar
Bal Grntle
 Bal Yazdr
Ahsen-l-hlkn ne demek?
@Cemal
Sual: Kur’an- kerimdeki (Ahsen-l-hlkn) ifadesine istinaden, baz kimseler, insanlar iin yaratmak, yaratc tabirini kullanyorlar. Byle kullanmak uygun mudur?
CEVAP
Kur'an- kerimde geen (Ahsen-l hlkn) ne demektir? Szle baklrsa, Yaratclarn en gzeli demek olduu, birok yaratc bulunduu zannedilir. Piyasadaki Kur’an tercmeleri de bundan pek farkl saylmaz. Onun iin szlkten, Kur'an tercmesinden din renilmez. Muteber tefsirlere, akaid ve fkh kitaplarna bakmak gerekir.

mam- birgivi, Vasiyetnamesinde, (Bir kimse, rzk Allah’tandr; fakat, kulun da hareket etmesi gerekir dese, kfir olur) diyor. Bursal smail Hakk hazretleri de, Hucet-l-baliga’da (Hlk, yalnz Allah teldr. nsana yaratc demek ilhaddr) diyor. [lhad, dinden kmak demektir.]

Allah telnn, hibir iinde, orta yoktur. Her varln yaratcs yalnz Odur. Yaratmak, yoktan var etmektir. Maddeyi, eleman yok iken var etmek ve var ettikten sonra, baka bir varla evirmek de yaratmaktr. Mesela, insan, nutfeden, cinleri ateten yarattn bildiren yet-i kerimeler byle olduunu bildirmektedir. (Rahman 15, Mminun 12-14)

Hlk kelimesinin birka manas vardr. Esma-i hsnadan olan Hlk, yoktan yaratan anlamna gelir. Bu kelimenin ekil veren anlam da vardr. Bu bakmdan insanlar iin yaratc tabiri kullanlmaz. Beydavi tefsirinin eyhzade haiyesinde buyuruluyor ki:
Ahsen-l-hlkn, takdir edenlerin [tasvir edenlerin, ekil verenlerin, suret verenlerin, dzene koyanlarn yeni tabirle dizayn edenlerin] en gzeli, en iyisi demektir. nk halketmenin hakiki manas, ihtira, ina ve ibdadr. Bu kelime yani hlk, bu yet-i kerimede takdir eden manasnda kullanlmtr. nk ihtira manasndaki halketmek, Allah teldan bakas iin dnlmez ki, Allah onlarn en gzeli densin. (C.4/68)

Hlik-ul-hlikn = Hlklarn hlk, ekil verenlerin ekil vereni anlamnda kullanlsa da uygun olmaz. nk Allah’n isimleri tevkifidir, yani dinin bildirdii isimler sylenir. Herkes bir tabir uyduramaz. nsanlar iin yaratc tabiri kullanlmaz. Allah’tan baka yaratc yoktur.

nsanlara, yaratt yaratc demek asla caiz deildir. Allah’tan bakasna, her ne maksatla olursa olsun, yaratc demek kfrdr. Yaratc, yalnz Allah teldr. Nitekim Kur'an- kerimde mealen buyuruluyor ki:

(Gkleri ve yeri yoktan yaratan Odur. Her eyi O yaratmtr.) [Enam 101]

(Allah’n yaratt gibi yaratc ortaklar buldular da, bu yaratmay birbirine benzer mi grdler? Her eyi yaratan Allah’tr.) [Rad 16]

(Gkleri ve yeri yaratan Allah’n, benzerlerini de yaratmaya kadir olduunu dnmezler mi?) [sra 99]

(Her eyin yaratcs olan Rabbiniz Allah’tr. Ondan baka ilah yoktur. Nasl aldatlp dndrlrsnz?) [Mmin 62]

Cenab- Hak, tek yaratc kendisi olduunu ve baka yaratc, baka ortak bulunmadn bildirirken, yaratcnn ok olduu nasl sylenebilir?
 
Atlanlacak Forum:
Saya
4,823,186 Tekil Ziyareti