23 Ocak 2019 00:53
Google Reklamlar
Bal Grntle
 Bal Yazdr
En gzel ekilde yarattk
@Cemal
Sual: Ateist bir gen, (Kur’anda, biz insan en gzel ekilde kusursuz yarattk deniyor. Sakat doanlar olduuna gre demek ki Kur’an yalan yazyor) diyor. O yetin doru tercmesi nasldr?
CEVAP
Allah telnn yaratmas iki trldr. Birincisi, (OL) der hemen o ey oluverir. kincisi ise sebeplerle yaratr. Bu ikisinin arasndaki fark elbette ateist bilemez. Her ikisini de Allah tel yaratt halde bunlar farkl eylerdir. ocuk olmas iin ana ve babay sebep klmtr. Ama Hazret-i sa’y babasz, Hazret-i dem’i ise hem anasz, hem de babasz yaratmtr. Mucize ve kerametlerde sebepler ortadan kaldrlabilir. Allah tel, ok eyi de sebeplerle yaratmaktadr. Mesela rzk Allah verir, ama almay sebep klmtr. almadan rzk bekleyen alktan lebilir. Hastalklara ifay veren de Allah teldr. Ancak doktoru, ilac sebep klmtr. Doktora gitmeyen, tedaviyi ilac kabul etmeyen hastalktan lebilir. Alkol ve zararl ilalar almak, rntgen nlarnn etkisinde kalmak veya yakn akraba ile evlenmek, iyi beslenememek gibi sebeplerle doan ocuk kr de, sakat da olabilir. Sebeplerle yaratmak detidir.

Bu n bilgiden sonra sualin cevabna geelim:
Ateist gen, nyargl olarak okuyor, inansz olarak okuyor, yanl tercmelerden okuyor, yanl anlyor. Suu da Kur’an- kerime buluyor. yetin aklamasndan nce tercmesine bakalm:

(Biz insan ahsen-i takvim zere [en gzel surette, yani boylu boslu, sureti gzel, organlarn yeri, says, en iyi kullanmaya msait tarzda, kinatn btn zelliklerini iine alacak ekilde] yarattk.) [Tin 4 Beydavi]

Ahsen-i takvim = en gzel suret ne demektir? Kurtubi tefsirinde diyor ki:
Allah tel kinatta byk lemde yaratt her eyinden kk lem olan insanda da rneini yaratmtr. Bu yet buna iaret etmektedir.

Bir yet meali de yledir:
(Gereklere inananlar iin, yeryznde [dalarda, denizlerde, aalarda, bitkilerde, madenlerde, hayvanlarda, Cenab- Hakkn mutlak kudretine, iradesine, rahmetine delalet eden] ve kendi vcudunuzda [Yaratlnzn balangcndan sonuna kadar ve insan hayret iinde brakan organlarn ve salg bezlerinin ileyiinde] Allah'n varlna nice deliller vardr; bunlar grmez misiniz? [Grp de bununla bir yaratcsnn bulunduunu anlamyor musunuz?]) [Zariyat 20,21]

nsann duygu organlar, k saan gezegenler gibidir. Kulak ve gz idrak edilebilenleri anlamakta, Gne ve Ay yerindedir. nsann uzuvlar rdnde topraa karr, Su, bedende bulunan kan ve rutubettir. Hava, ruh ve nefesidir. Atei safrasdr. Damarlar rmaklar gibidir. Irmaklara kaynak derecesinde olan karacier pnar gibidir. nk damarlar karacierden beslenir. Ayn zamanda deniz gibidir. nk bedenin btn damarlar oraya baldr. Irmaklarn denize dklmesi gibidir. Kemikleri dalara benzer. Dalar, yerin direkleridir, uzuvlar aa gibidir. Nasl ki aacn yapraklar ve meyveleri varsa, her uzvun da bir ii ve eseri vardr. Vcuttaki kllar, yeryzndeki otlar gibidir. nsan diliyle her trl hayvann ve dier yaratklarn seslerini karabilir. te koca kinatta bulunan her eyin bir rnei kk lem denilen insanda bulunur. (Kurtubi 4/95)

Demek ki, kk lem olan insan, kinattaki varlklara benzemektedir. Bu bakmdan en gzel surette yaratld bildirilmitir. Doarken her uzvu salam douyor denmiyor. Hilkat garibesi olarak ne sakatlar doabiliyor. Bu da yine Allah telnn kudretini gstermektedir.
 
Atlanlacak Forum:
Saya
4,823,032 Tekil Ziyareti