22 Ocak 2019 02:51
Google Reklamlar
Bal Grntle
 Bal Yazdr
Sevgi ve korku nasl olur?
@Cemal
Sual: Allah sevgisi ile Allah korkusu nasl olur?
CEVAP
Sevgi gibi, korku da eitlidir. Allah sevgisi, Ana baba sevgisinden, evlat sevgisinden, hanm sevgisinden, tabiat (doa) sevgisinden farkldr. Allah korkusu ile dman korkusu da ok farkldr. Kur’an- kerimde, (Allah’tan nasl korkmak gerekiyorsa, yle korkun) buyuruluyor. (l-i mran 102)

Allah telnn istedii gibi, Allah’tan korkmaya takva denir. Takva, Allah’a iman edip, Onu sevmek, Ona kulluk etmek, yani Onun emir ve yasaklarna riayet etmektir. Dmandan korkmak takva deildir. Dmana iman edilmez. Dmann Cennete ve Cehenneme koyma yetkisi de yoktur. Dmann sadece zarar vermesinden korkulur. u halde iki korku arasnda ok fark vardr. Yine, (Eer iman etmiseniz, onlardan [dmanlardan] deil benden korkun) buyuruluyor. (l-i mran 175)

nsan, sevdii kimseyi, herhangi bir ekilde zmekten korkar. Bizleri yoktan var eden ve eitli nimetler ihsan eden Rabbimizi elbette ok sevmemiz gerektii gibi, bu sevgiyi kaybetmekten de ok korkmamz gerekir. Kur'an- kerimde mealen buyuruluyor ki:

(Allah’tan korkun! Biliniz ki Allah’n azab ok etindir.) [Bekara 196]

(Allah’tan korkun ki, kurtulua eresiniz.) [Maide 100]

Allah’tan korkmak, bir zalimden korkmak gibi deildir! Bu korku, sayg ve sevgi ile kark olan bir korkudur. klarn, muklarna [sevdiklerine] kar yazdklar iirlerde, byle korku iinde olduklarn bildiren iirleri az deildir. Maukunu [sevgilisini] kendinden pek yksek bilen bir k, kendini o sevgiye layk grmeyerek, hislerini byle korku ile anlatmaktadr.

man etmeyen iin, Allah korkusu bahis konusu olamaz. man edenin de, imann tadn bulmas iin, Allah tely ok sevmesi ve kfir olmaktan ok korkmas gerekir. Hadis-i erifte buyuruluyor ki:
(Allah’ ve Resuln her eyden ok seven, yalnz Allah’n sevdiklerini seven ve kfre dme korkusu, atete yanma korkusundan ok olan kimse imann tadn bulur.) [Buhari]

Dnyadaki pek ok rezaletler, cinayetler, iffetsizlik yznden meydana gelmektedir. nsanlarn pek ou, iffetsizliin ktlklerini bildikleri halde, kendilerini bu kt yollara sapmaktan alkoyamaz. Bu kuvvetli duygu karsnda, onlar selamet yoluna karacak are, terbiye ve ahlak meselesidir. Din, ahlak demektir. Allah teldan korkan bir insan iffetsiz olamaz. O halde, ocuklarmza Allah korkusunu retmeye almak, bizim iin en bata gelen vazifedir.

Allah’tan korkmak iin, Allah tely iyi bilmek gerekir. Allah tely bilmek iin, Onun bykln ve sfatlarn renmek mecburiyetindeyiz. Durup dururken, Allah korkusu meydana gelmez. Allah’tan korkmak da, bir bilgi, bir alma ve bir gayret iidir.

Huzura uuran kanat
Allah korkusu ve Allah sevgisi, insanlar seadet ve huzura kavuturan iki kanat gibidir. Peygamber efendimiz buyuruyor ki:

(Allah’tan korkandan her ey korkar. Allah’tan korkmayan ise her eyden korkar.) [Ebueyh]

(En akllnz, Allah’tan en ok korkan, emre ve yasaklara en iyi riayet edendir.) [bni Muhber]

(Akln okluu, Allah korkusunun okluu ile belli olur.) [.Maverdi]

Allah telnn emrine riayet eden mmin Rabbini ok sever. Kur'an- kerimde mealen buyuruluyor ki:
(man edenlerin Allah sevgisi ok salamdr.) [Bekara 165]

(Mmin yledir ki, Allah’n ismi sylenince kalbine korku der.) [Enfal 2, Hac 35]

Kiinin, bilmedii eyi sevmesi ve korkmas mmkn deildir. Allah’ ok seven ve Onu iyi tanyan, Allah’tan ok korkar. Allah tely en iyi tanyan da Peygamber efendimiz olduuna gre, en ok korkan da elbette Odur. Nitekim buyuruyor ki:
(inizde Allah’tan en ok korkan benim.) [Buhari]

Peygamberlerden sonra Allah tely en iyi tanyan, onlarn vrisi olan limler ve onlara yakn olanlardr. Kur'an- kerimde de mealen buyuruluyor ki:

(Allah’tan, kullar iinde, ancak limler korkar.) [Fatr 28]

(Allah’a ve Resulne itaat edip Allah’tan korkan ve saknanlar; Kyamette kurtulan ite bunlardr.) [Nur 52]

Mminun suresinin, (Rablerinin huzuruna kacaklarndan kalbleri korku ile arpar) mealindeki 60. yet-i kerimesindeki kimselerin, hrsz m, zani mi olduu sorulunca, Peygamber efendimiz buyurdu ki:
(Bunlar, namaz klan, oru tutan, zekt veren kimse olup, acaba ibadetlerimiz kabul olmad m diye korkarlar.) [Tirmizi]

Allah korkusu, rzk iin de ok faydaldr. Peygamber efendimiz, (Allah korkusunu kendine sermaye edinenin rzk, ticaretsiz ve sermayesiz gelir) buyurup, [Talak suresinin] (Allah’tan korkana, Allah bir k yolu ihsan eder, ummad yerden rzkn gnderir) [mealindeki 2.ve 3.] yetlerini okudu. (Taberani)

Allah korkusu, ebedi saadete kavuturucu byk nimettir. yet-i kerimelerde mealen buyuruldu ki:

(Rabbinden korkan kimseye iki Cennet vardr.) [Rahman 46]

(Allah’tan korkan kimse, t kabul eder.) [A'l 10]

(Yalnz benden korkun.) [Bekara 40]

(nsanlardan korkmayn, benden korkun.) [Maide 44]

Hadis-i eriflerde de buyuruldu ki:

(Allah korkusu ile kalbi rperenin, aatan yaprak dklr gibi, gnahlar dklr.) [Beyheki]

(Gnahlarn hatrlayp alayan, hesap grmeden Cennete girer.) [.Gazali]

(Allah korkusundan alayan, Cehenneme girmez.) [Nesai]

(Allah’tan hakkyle korksaydnz, cehilsiz ilme kavuurdunuz.) [bni Snni]

Allah sevgisi imann artlarndandr. Hadis-i eriflerde buyuruldu ki:

(man, Allah’ ve Resuln her eyden ok sevmektir.) [.Ahmed]

(Allah ve Resul her eyden daha sevgili olmadka iman edilmi olmaz.) [Buhari]
 
Atlanlacak Forum:
Saya
4,822,731 Tekil Ziyareti