19 Ocak 2019 07:51
Google Reklamlar
Bal Grntle
 Bal Yazdr
Gzya rahmettir
@Cemal
Sual: Alayp gzya dkmenin Allah korkusu ile bir ilgisi var mdr?
CEVAP
Her alamann Allah korkusu ile ilgisi yoktur. Rol icab da olsa alayp gzya dkenler oktur. Ancak, Allah korkusu ile alamann fazileti byktr. Hadis-i eriflerde buyuruldu ki:

(Allah’ anarken, Allah korkusu ile gznden ya akana, kyamette azap olmaz.) [Hkim]

(Allah korkusuyla alayan gze, Cehennem ateinin dokunmas haramdr.) [Nesai]

(Kyamette herkes alayp gzya dkecektir. Ancak dnyada Allah korkusuyla, bir damlack gzya dkenler alamayacaktr.) [sfehani]

(Allah korkusuyla, gznden ya akan mmini, Hak tel ateten koruduu gibi, atei de onun nurundan korur.) [bni Mace]

(Allah iin gzlerinden ya akan mminin vcudunun, Cehennem ateinde yanmas haramdr. Bir damla gzya ile yana slanan kimsenin yz, hibir zaman darla dmez. Kyamette her ey llr, tartlr. Bunlardan Allah korkusu ile akan gzya, ate deryasn sndrecek gtedir.) [Beyheki]

(Vcudu Allah korkusu ile rperen kimsenin gnahlar, aatan yapraklarn dklmesi gibi dklr.) [Beyheki]

(Allah tel, Hazret-i Musa’ya buyurdu ki: "Benden korkup alayarak yaplan ibadet, dier ibadetlerden stndr."Wink [Taberani]

(Cenab- Hak, yemin ile buyuruyor ki: "Dnyada benden korkarak alayan, Cennette ebedi gldrrm."Wink [Beyheki]

(Salan st, tekrar memeye girmedii gibi, Allah korkusundan alayan da atee girmez.) [Tirmizi]

(Allah telnn, himayesinden baka hibir himayenin bulunmad kyamette, himayesine ald yedi kimseden biri de, yalnz iken Allah’ anp gznden ya akan kimsedir.) [Buhari]

(Allah korkusu ile gzden akan bir damla gzyandan veya Allah yolunda aktlan bir damla kan damlasndan daha kymetli, Allah indinde bir damla yoktur.) [Tirmizi]

(Alayn, alayamazsanz, kendinizi zorlayn, hznlenin! Kyametteki azabn dehetini bilseniz, ayakta duramayacak hale gelinceye kadar namaz klar, sesiniz kslncaya kadar alarsnz.) [Buhari]

(Her mmin dalar kadar gnah ile mescidimizde bulunsa, alayan u kiinin hrmetine oradakilerin hepsinin gnahlar affolur. nk melekler "Ya Rabbi, alayanlar, alamayanlara efaati kl!" derler.) [Beyheki]
 
Atlanlacak Forum:
Saya
4,821,294 Tekil Ziyareti